Länsstyrelsen får inte lämna ersättning för hund som har skadats eller dödats vid jakt om skadan är orsakad av den djurart som jakten avsåg.
Foto: Thomas Möller/Mostphotos Länsstyrelsen får inte lämna ersättning för hund som har skadats eller dödats vid jakt om skadan är orsakad av den djurart som jakten avsåg.

Högre ersättning för rovdjursangrepp

Ersättningen för hundar som har skadats eller dödats av rovdjur höjs när Naturvårdsverkets nya föreskrifter för bidrag och ersättningar för viltskador träder i kraft den 1 augusti.

Det är tio år sedan Naturvårdsverkets föreskrifter för bidrag och ersättningar för viltskador ändrades senast. Under denna tid har bland annat veterinärvårdskostnaderna ökat mycket, vilket gör att Naturvårdsverket anser att ersättningsnivåerna för hund kan höjas.

Max 8 000 kronor
Från och med den 1 augusti kommer därför ersättningen för en försäkrad hund som har skadats av varg, björn, järv, lo eller örn att höjas till max 8 000 kronor. För oförsäkrad hund är maxbeloppet 10 000 kronor. Ersättning får lämnas för veterinärvård och andra styrkta kostnader.
Om hunden avlider eller avlivas efter att ha skadats av rovdjur ersätts den med högst 25 000 kronor.

Länsstyrelsen handlägger
Det är länsstyrelsen som handlägger alla ansökningar om ersättning för viltskador. Ansökan ska ha kommit in senast tre månader efter att skadan inträffade och styrkas med kvitton på kostnader till följd av rovdjursangreppet.
Länsstyrelsen får inte lämna ersättning för hund som har skadats eller dödats vid jakt, jaktträning, jaktprov eller motsvarande om skadan är orsakad av den djurart som jakten avsåg.