Förra året ägde det rum 60 971 viltolyckor i Sverige. Nu höjs äntligen trafikeftersöksjägarnas ersättning.
Foto: Mostphotos Förra året ägde det rum 60 971 viltolyckor i Sverige. Nu höjs äntligen trafikeftersöksjägarnas ersättning.

Höjd ersättning för trafikeftersök

De cirka 5 500 jägarna i landet som är engagerade i eftersök av trafikskadat vilt kan se fram emot att deras arvoden äntligen ska höjas. Det har inte hänt på drygt tio år.

Ur NFS 2002:18

35 § Ersättning för arbete enligt 33 § skall lämnas enligt följande.
1. Per person och för varje påbörjad timme: 100 kr. Avser eftersöket björn skall dock motsvarande ersättning vara 200 kr.
2. För kontaktperson som ej själv skall genomföra eftersöket utan vidarebefordrar uppdraget, 50 kr för varje påbörjad timme.
3. Tillägg för varje eftersökshund per timme: 50 kr
4. Tillägg för terrängfordon (även traktor) per timme: 200 kr
5. Tillägg för bil: motsvarande skattefri del av statlig bilersättning.

Det är Naturvårdsverket som ska lyfta ut paragraf 35, som gäller ersättning för eftersök av trafikskadat vilt, ur NFS 2002:18 och göra det till en egen föreskrift. Den förväntas vara färdig till sommaren.
– Fördelen med en egen föreskrift är att höjda ersättningsnivåer kan beslutas snabbt och att framtida regelbundna ändringar för att höja ersättningsnivåerna blir enklare att följa, säger handläggare Helena Busk på Naturvårdsverkets Viltförvaltningsenhet.
Hon påpekar också att det är tråkigt att ersättningsnivåerna inte har höjts på drygt tio år. Hur stor höjningen kommer att bli kan hon dock inte säga än.

Helhetsgrepp i höst
I höst kommer Naturvårdsverket sedan att ta ett helhetsgrepp, i samarbete med bland andra Polismyndigheten, och se över samtliga föreskrifter som reglerar trafikeftersök.
Och från och med 2022 kommer ansvaret för att organisera eftersöken vid trafikolyckor att upphandlas av Naturvårdsverket, eftersom regeringen nyligen beslutade att förändra Svenska Jägareförbundets jakt- och viltvårdsuppdrag, ”allmänna uppdraget”.