Foto: Willy Svantesson

Höststämning vid jakttornet

Willy Svantesson har fotograferat höststämningen inför jaktstarten. Idag började bockjakten i hela landet. Smög det fram en bock framför jakttornet i morgondiset?

Willy Svantesson har fotograferat höststämningen inför jaktstarten. Idag började bockjakten i hela landet. Smög det fram en bock framför jakttornet i morgondiset?