Hövdingkritik mot verket

Samverkansrådet i mellersta rovdjursförvaltningsområdet, som består av landshövdingar i mellansvenska län, har skrivit ett brev till regeringen där de vill uppmärksamma att det finns stora svårigheter att nå samsyn med Naturvårdsverket kring rovdjursförvaltningen.

”Länsstyrelserna i mellersta rovdjursförvaltningsområdet står inför en situation som riskerar att allvarligt skada förtroendet för rovdjurspolitien och de förvaltande myndigheterna”, skriver de.
Bakgrunden till detta är att samverkansråden kommit fram till miniminivåer för rovdjursförekomster som stämmer överens med förslagen från respektive läns viltförvaltningsdelegation. De har där utgått från länens förutsättningar att hysa rovdjur av respektive art.
Hövdingarna menar att det inte är rimligt att den förekomst av rovdjur som finns idag ska låsa fast hur förvaltningen ska se ut för en lång tid framöver.
”Naturvårdsverket har å andra sidan valt en tolkning där de regionala miniminivåerna i varje ögonblick ska garantera referensvärdet för gynnsam bevarandestatus. Fördelningen av miniminivåer kan därför endast ske till län där det finns faktiska föryngringar”, skriver hövdingarna.

De som står bakom brevet är Kenneth Johansson, landshövding Värmlands län, Maria Norrfalk, landshövding Dalarnas län, Rose-Marie Frebran, landshövding Örebro län, Peter Egardt, landshövding Uppsala län, Chris Heister, landshövding Stockholms län, Barbro Holmberg, landshövding Gävleborgs län, Ingemar Skogö, landshövding Västmanlands län och Lars Bäckström, landshövding Västra Götalands län.

Vill du läsa brevet i sin helhet? Klicka här!