Hunden kan bli sjuk av avel

Hård avel av husdjur, till exempel hundar, kan leda till ett sämre immunförsvar mot sjukdomar och parasiter.

Det konstaterar Karin Berggren Bremdal som i en avhandling redogör för sin forskning på hundar och hur aveln har påverkat arvsmassan, bland annat de delar av arvsmassan som påverkar immunförsvaret.
Aveln har satt djupa spår i de avlade djurens gener och förmåga att motstå sjukdomar. I normala fall skulle det naturliga urvalet gynna de varianter som är bra för immunförsvaret och som skyddar mot infektioner och autoimmuna sjukdomar. Men aveln har satt det urvalet ur spel.
– De som utformar avelsprogram bör tänka brett och inte enbart fokusera på vissa få och specifika saker. Då kan man ta hänsyn även till evolutionen av generna som påverkar immunförsvaret, säger Karin Berggren Bremdal.

Samma bekymmer för hotade arter
För att den genetiska variationen ska fungera som ett skydd mot sjukdomar måste den vara tillräckligt stor. Problemet i avelsprogram liknar problemet för hotade arter – båda utgår från ett litet antal individer. Det i sin tur leder till att arterna förlorar den genetiska variation som de behöver.
– Det är svårt att göra något i de djurgrupper som redan har förlorat för mycket genetisk information. Det som är förlorat är förlorat. Men mina resultat visar vad man bör tänka på att göra innan antalet individer i en art blir för litet, säger Karin Berggren Bremdal.