De allra flesta som köpt en skyddsväst till sin jakthund i Örebro län är nöjda med västen, visar en rapport från länsstyrelsen.
Foto: Länsstyrelsen i Örebro län De allra flesta som köpt en skyddsväst till sin jakthund i Örebro län är nöjda med västen, visar en rapport från länsstyrelsen.

Hundförare nöjda med skyddsvästar

I Örebro har man kunnat få bidrag till skyddsvästar till jakthundar och nu har ägarna fått svara på en enkät om vad de tycker om västarna. De allra flesta är nöjda, skriver länsstyrelsen på sin hemsida.

Ägare till ställande och drivande jakthundar i Örebro län har kunnat få bidrag från länsstyrelsen till att köpa skyddsvästar som ska skydda vid rovdjursangrepp. Västarna finns i två varianter – en som skyddar med el och en med så kallat vargstål.
I en enkät har jakthundsägarna fått svara på frågor om de upplever att hunden arbetar med västen på sig, för att få en bild om hur västarna fungerar i praktiken. Enkäten har resulterat i en rapport där det framgår att de allra flesta jakthundsägare upplever en ökad trygghet vid jakt. Alla som svarat uppger också att de rekommenderar andra jägare att använda västen.

Både fördelar och nackdelar
De fördelar som jakthundsägarna beskriver är bland annat att västen är lätt att sätta på, att den syns bra, ger värme på vintern och att den skyddar mot vildsvin.
Bland nackdelarna uppges att den är för varm, att hunden kissar i västan, att den låter och är tung, är jobbig för hunden att jaga i och att vargstålet kan skada kläder.
48 procent av de som svarat på enkäten uppger att hunden verkar trivas med västen efter att den fått vänja sig med den.
De som är mest nöjda med västen är de som köpt den väst som har vargstål. Fyra av fem som köpt västen med el svarar att de hellre skulle valt en annan väst.
Av samtliga som svarat på enkäten har ingen angett att deras hund haft kontakt med rovdjur, men en fjärdedel rapporterade att de haft kontakt med vildsvin.

Vill du läsa rapporten? Klicka här!