Hur många vargar ska Sverige ha?

EU-kommissionär Janez Potočnik vill att den svenska regeringen preciserar hur många vargar Sverige ska ha och när den målsättningen ska uppnås. Det framkommer i ett pressmeddelande från Potočnik efter att han träffat miljöminister Lena Ek.

Han berömmer Sverige och tycker regeringen är ”på rätt spår” i sin vargförvaltning i och med den förvaltningsplan som nyligen presenterades.
”Jag är lugnad av det faktum att Sverige har uppfyllt EU: s lagstiftning om skyddsjakt under 2012 års säsong och jag uppskattar de ansträngningar som görs av de svenska myndigheterna. Jag tycker att Sverige är på rätt spår”, skriver Potočnik.

En siffra före nyår
Men han efterlyser ytterligare förbättringar av förvaltningsplanen. Den måste ange hur många vargarna ska vara när de har gynnsam bevarandestatus. Dessutom måste Sverige ange när detta ska vara uppfyllt.
Uppgifterna måste fram innan förvaltningsplanen för varg börjar gälla vid årsskiftet.