Foto: Johan Boström Fjälljakten bjuder på fantastiska naturupplevelser och minnen, den lockar jägare från när och fjärran. Men i värsta fall blir jakthundarna lidande.

”Hyrhundar” lämnas i fjällen av inresta jägare

Kvarlämnade jakthundar i fjällen är ett återkommande problem. Nu trappar länsstyrelsen upp tillsynen och riktar direkt information speciellt till utländska jägare.

Den fria svenska fjälljakten lockar jägare från när och fjärran – och mindre nogräknade aktörer som tjänar pengar på det stora intresset.

Vind för våg

En följd av detta är att bortsprungna hundar ibland lämnas vind för våg när en jägare inte tycker sig ha tid att vänta längre och väljer att flyga hem efter en jaktvecka. I en del fall är hunden inte jägarens egen utan inhyrd från ett företag.

– Det stämmer, det handlar om en återkommande problematik med fågelhundar, som settrar. Hyrföretagen följer inte svensk lag avseende sådant som burstorlek, säger Gunilla Manbré, chef för naturresurs- och rennäringsenheten på länsstyrelsen i Norrbotten.

Hon berättar att de första spåren till företag som hyr ut jakthundar påträffades i samband med ett tillsynsärende.

– Vår veterinärenhet gjorde tillsyn, två personer hade sina hundar i bur på ett otillåtet sätt. Det slutade med att de fick ett föreläggande.

Nystade vidare

När länsstyrelsen nystade vidare fanns det kopplingar till ett företag som ordnar allt det praktiska inför jaktresor till Sverige.

– Vi pratade med företaget och kom fram till att det inte längre får lösa jaktkort. De vi pratade med berättade att hundarna dock hyrs ut av andra företag, säger Gunilla Manbré.

Hon tillägger:

– Enligt våra uppgifter handlar det om företag som kanske tar med 20 hundar i bil och åker upp till de svenska fjällen från kontinenten. Sedan åker de ner och byter till pigga hundar. Lämnas någon hund kvar är inte det hela världen, tycker man.

Komma till rätta

För att komma till rätta med den dåliga hundhållningen har länsstyrelsen tagit fram informationsbroschyrer på svenska och italienska – Hundhållning i samband med jakt.

I dem förklaras de svenska djurskyddsreglerna, bland annat angående foder och vatten, veterinärvård, liggytor, utrymme samt transporter.

Inledningsvis fastslås:

”Syftet med djurskyddsreglerna är förstås att hunden ska må bra. Hundägaren är enligt lag skyldig att sköta sin hund så att den är frisk, får tillräckligt med foder och vatten samt att den hålls i bra utrymmen.”

”Mera framåtlutat”

Gunilla Manbré hoppas att åtgärderna ska räcka för att minimera problem med bristande hundhållning och fall då utländska jägare lämnar hyrhundar i vildmarken.

– Vi kommer att jobba mera framåtlutat. När folk är här med hundarna är det ju redan för sent, informationen måste ut så tidigt som möjligt. I sammanhanget vill jag också nämna att de lösa hundarna är ett problem för rennäringen. Visst, det handlar inte om älghundar som går efter ren, men det vet ju inte renarna.