Att ha eller inte ha vapen? Antalet fall där polisen drar in vapenlicenser i Västra Götaland ökar lavinartat. De som överklagar polisens beslut får sällan rätt i länsrätten.
Foto: Ulrik Eriksen Att ha eller inte ha vapen? Antalet fall där polisen drar in vapenlicenser i Västra Götaland ökar lavinartat. De som överklagar polisens beslut får sällan rätt i länsrätten.

Indragningar av vapenlicenser ökar kraftigt

Numera kan polisen samköra brottsregistret med vapenlicensregistret. Det har lett till att 70 procent fler licenser dragits in bara i Västsverige. Tidningen Göteborgs-Posten har gjort en undersökning hur många mål som gäller indragna vapenlicenser som avgjorts i de fem länsrätterna i Västsverige.

Målen handlar om personer som fått vapen beslagtagna av polis, vapenlicensen indragen eller fått ansökan om vapenlicens avslagen på grund av begångna brott och sedan överklagat till länsrätten.

83 sådana ärenden behandlades i länsrätterna under 2006. Förra året var motsvarande siffra 138. Efter fyra månader in i 2008 var antalet ärenden nästan lika många som under hela 2006.

Länsrätten går i fler än nio fall av tio på polisens linje.

”Lavinartad utveckling”

– Vi ser en lavinartad utveckling. Och vi har egentligen ännu fler ärenden, men en del som fått sina vapen omhändertagna klagar inte. Många begär dock rättslig prövning efter att vi beslutat att dra in en vapenlicens, berättar kommissarie Lennart Andersson, chef för beslagsenheten i Västra Götaland, till Göteborgs-Posten.

Det är inte bara antalet indragningar som ökat hos de fem länsrätterna, utan även överklagningsfall om vapeninnehav.

– Det är inte så konstigt. Att dra in vapenlicensen är nästan det värsta man kan göra. Människor kan acceptera att bli av med körkortet, men kommer du och ska dra in vapenlicensen är det värre än något annat, säger Lennart Andersson till Göteborgs-Posten.

Samkör brotts- och vapenregistret

Sedan ett par år tillbaka har polisen möjlighet att samköra brottsregistret med vapenlicensregistret. Det innebär att polisen kan se om någon begått ett brott som är så pass allvarligt att personen inte bör ha vapen.

Idag är lagstiftningen kring brott och vapenlicenser mycket strikt. Grips och döms man för grovt rattfylleri räcker det för att vapenlicensen ska dras in, eftersom ett sådant brott anses visa prov på dåligt omdöme och likgiltighet för andras liv.

– I lindrigare fall kan vi nöja oss med en varning, men alla som döms för ett allvarligare brott får licensen indragen. Det spelar ingen roll om brottet har med vapnet att göra, berättar Lennart Andersson för Göteborgs-Posten.

”Går för hårt fram i vissa fall”

Ola Wälimaa, jurist på Svenska Jägareförbundet, tycker att polisen kan vara alltför hård.

– I vissa fall går polisen lite väl hårt fram när de begär indragning av vapen. Men när det gäller grövre brott tycker vi det är självklart att vapnen ska dras in, säger Ola Wälimaa till Göteborgs-Posten.

Varje år behandlar polisen i Västra Götaland 15 000 vapenärenden, de flesta gäller vapenlicenser. Det är mest i hela landet och tusen fler ärenden än polisen i Stockholms län behandlar per år.