Åhörare på väg in i tingsrätten. Det var stort intresse när rättegången mot de misstänkta i Lillhärdalfallet inleddes på måndagen vid Mora tingsrätt.
Foto: Leif Olsson

Åhörare på väg in i tingsrätten. Det var stort intresse när rättegången mot de misstänkta i Lillhärdalfallet inleddes på måndagen vid Mora tingsrätt.

Inga nya bevis presenterade

Förberedde de bäverjakt eller illegal vargjakt? På måndagen stod de fem misstänkta männen från Lillhärdal och Sveg inför rätta vid Mora tingsrätt.
Det har nu gått mer än två år sedan männen greps i ett skogsområde i gränstrakterna av Härjedalen och Dalarna.

Alla de fem är åtalade misstänkta för grovt jaktbrott.
Rättegången har blivit mycket uppmärksammad sedan miljöåklagare Åse Schoultz bestämt sig för att väcka åtal. Många hävdar att om inte åklagaren kan visa upp graverande provsvar från de tekniska undersökningarna blir Lillhärdalfallet ett indiciemål.
Vid måndagens förhandlingar inledde miljöåklagare Åse Schoultz att lägga fram sin sakframställan och bakgrunden till att hon fattat beslutet att åtala de fem misstänkta.
Hon framhöll att de fem åtalade tillsammans i uppsåt och i samråd haft syftet att döda eller skada sökt efter, spårat och förföljt varg.
Åse Schoultz stödjer sitt åtal på vittnesuppgifter och förhör.

Tryckte hårt på SMS-trafiken
I sin framställan, och senare förhör med två av de åtalade, tryckte hon hårt på den SMS-trafik som de inblandade haft under och före söndagen den 5 maj 2012 då männen greps.
Åse Schoultz hävdade vidare att varg förföljts av en skoter som männen hade med sig den här dagen och att det fanns en varglya med fyra valpar i området.
Samtliga åtalade fönekade brott och hävdade som tidigare att de var ute och rekade inför en bäverjakt med gäster senare i veckan.

Rekat efter bäver på skotern
Vid förhör förklarade skoterföraren ingående hur han rekat bäver längs en å i området, medan de övriga satt och fikade.
De åtalade hade en del svårigheter att minnas SMS-trafiken som fanns i de beslagtagna mobiltelefonerna.
Några nya tekniska bevis som kan stärka åtalet lades inte fram under den första rättegångsdagen.

Två laddade pistolmagasin
De två laddade pistolmagasin som hittades gömda i området där de åtalade rört sig under dagen menade åklagaren att det fanns bevis för i form av ett fotavtryck från an av männens stövlar.
Rättegångsförhandlingarna fortsätter i morgon tisdag med bland annat vittnesförhör.