Foto: SVA De 37 positiva fallen har hittats i ett begränsat område i den smittade zonen.

Inga nya fynd av kadaver eller svinpest

I dag, onsdag, har jägare återigen sökt i den smittade zonen, men utan att hitta några vildsvinskadaver. Det finns inte heller några nya provresultat, utan antalet positiva fall är fortfarande 37.

Efter två dagars välbehövlig vila har jägare återigen varit ute och sökt efter döda vildsvin i den smittade zonen runt Fagersta och Norberg.

– Från SVA har vi inga nya provresultat att presentera i dag. Vi har heller ingen ny information som förändrar vår bild av utbrottet, sa biträdande statsepizootolog Maria Nöremark på dagens pressträff.

Fler fall väntas

Hon förklarade att SVA förväntar sig att hitta fler positiva fall i kärnområdet, men att myndigheten hittills inte har sett någon ökad dödlighet i andra områden.

– Det är inte antalet, numret, som spelar roll för vår analys av läget. Det intressanta är sökningarna som görs i de delar av zonen som ännu inte är genomsökta. Det kommer att utgöra underlag för fortsatta sökinsatser.

Om smittan håller på att sprida sig kan vildsvin börja dö i ett redan genomsökt område och därför måste sökinsatserna upprepas.

Utökad övervakning

Arbete pågår också med att utforma detaljer kring en utökad övervakning runt den smittade zonen.