Ingen DNA-analys från hästhage

Det gick inte att med hjälp av DNA-teknik få fram vad det var för djur som lämnat spillning i den hästhage i Svärdsjö där en shetlandsponny skadades i augusti förra året. 

Hästägaren misstänker att det var björn som angrep hästen och spillning som hittades i hagen skickades på analys till Norge en nu hävdar länsstyrelsen att det inte går att säga vad den kommer från för djur.

– Avföringshögen var i för dåligt skick för att kunna analyseras. Men det betyder ju inte att man kan utesluta att det kan ha varit björn.

Det säger Henrik Thurfjell, rovdjurshandläggare vid länsstyrelsen i Dalarna.

Det var den andra augusti förra året som hästen skadades när den tillsammans med fyra andra shetlandsponnyer betade i en hage.

När ägaren Anna Norling kom ut till hästarna upptäckte hon att det rovdjuravvisande stängslet var nertryck från utsidan.

Stressade hästar
Hästarna var också mycket stressade. En av dem hade en rad blessyrer och repor över korset och låren.

Anna Norling är övertygad om att en björn tryckt omkull stängslet och sedan angripit hästen.

Men enligt Jens Karlsson från Viltskadecenter, som besiktigade hästen fem dagar efter den misstänkta attacken, är det inte björn som orsakat skadorna.

Anna Norling är dock övertygad om att björnen som hade hållit till runt byn en längre tid var den som angep hästen. Man hittade också spillning inne i hagen efter vad man tror är efter en björn.

Månad efter månad passerade
Länsstyrelsens personal tog hand om spillningen för DNA-analys. Men månad efter månad gick utan att länsstyrelsen kunde lämna något besked.

Men på torsdagen berättade Henrik Thurfjell att man äntligen fått svar på DNA-testen, men att det inte går att avgöra vad spillningen kommer från för djur.

När Jakt & Jägare ringer upp Anna Norling och berättar om resultatet säger hon så här.

– Jaha. Ja, det där tror jag inte ett dugg på. Det är bara undanflykter. De som såg avföringen i hagen sa att den var i bra skick,

Jakt & Jägare har tidigare berättat att spillning som hittades i hästhagen inte skickades på DNA-analys förrän flera månader efter fyndet.

Hotade med att beställa egen analys
Det var först sedan Anna Norling hotat med att själv låta analysera den bit av spillningen som hon sparat som länsstyrelsen skickade iväg sitt prov för analys.

Det kommer hon nu att göra.

– Nu ska jag ta reda på var jag kan få spillningen DNA-analyserad. Länsstyrelsens resultat tror jag inte ett dugg på, kommenterar Anna Norling.