Jaktbrott i det blå. Att antalet anmälda fall av illegal rovdjursjakt ökat dramatiskt stämmer inte. Nyhetsankan har ändå använts för att lyfta fram förslaget om en nationell polisgrupp mot jaktbrott.
Jaktbrott i det blå. Att antalet anmälda fall av illegal rovdjursjakt ökat dramatiskt stämmer inte. Nyhetsankan har ändå använts för att lyfta fram förslaget om en nationell polisgrupp mot jaktbrott.

Ingen dramatisk ökning av jaktbrott

Nyhetsanka lanserar ny polisstyrka mot illegal jakt

Det finns betydligt fler anmälda fall av illegal rovdjursjakt under första halvåret. Eftersom det förekommer att lokala poliser inte tar tag i fallen bör grov illegal jakt utredas av NOA – Nationella operativa avdelningen, rapporterar flera medier. Men den ”dramatiska” brottsökningen ligger i själva verket nära snittvärdet för de senaste fem åren.

Nyheten om anmälda fall av illegal rovdjursjakt bygger på statistik från Brottsförebyggande rådet BRÅ. Den som går igenom statistiken ser att antalet anmälningarna i själva verket pendlar inom en ganska given ram. 2010 anmäldes första halvåret 38 fall av illegal rovdjursjakt. Halvårsperioderna åren efter var det 29, 36, 41, 23 och nu 38. Det senaste halvårets 38 anmälningar ligger därmed nära snittvärdet på 34.

Stöder sig på filmen Jägarna 
I medier vinklas rättsläget dessutom med att lokala poliser känner jägare och umgås med jägare. I ett inslag om jaktbrottsnyheten passade Sveriges Radio på att lägga in ett ljudspår från filmen Jägarna från 1996. Jägarna handlar om en Stockholms-polis som återvänder till Norrland och får svårt att tampas mot kriminella jägare, som han känner sedan tidigare. 
Jakt & Jägare har frågat företrädare för polisfacket om hur de ser på kritiken mot polisen:
– Det är naturligtvis enormt viktigt att polisen är trovärdiga i sin roll som poliser och att utredningarna hanteras professionellt. Vi har inte fått några signaler om att våra medlemmar inte skulle hantera jaktbrott korrekt, säger Christer Palmkvist, andre vice ordförande i Polisförbundet.
Att lägga över jaktbrott på NOA handlar även om att få in utredare som kan jaktfrågor, påpekar han.

”De som har kunskap bör få komma till tals”
– Om strukturella förändringar ska göras gällande utredningar av jaktbrott utgår vi ifrån att de som besitter kunskap på området får komma till tals så att en eventuell förändring får önskad effekt, kommenterar Christer Palmkvist.
Det förslag som nu lanseras i medierna gäller att polisen skulle upprätta en enhet inom Nationella operativa avdelningen för att utreda allvarliga jaktbrott. Det finns redan en sådan rikssamordning på miljöåklagarsidan. 
Förslaget om ett sorts jaktbrotts-FBI inom NOA presenterades i vintras i en förstudie inför bildandet av Sveriges nya polismyndigheter.
Miljöåklagaren Christer Jarlås, som representerade åklagarna i denna förstudie, säger till Jakt & Jägare att han i vissa fall är missnöjd med hur polisen nu sköter jaktbrottsutredningar.

Jarlås missnöjd med Dala-polisen 
Till exempel är han missnöjd med att dåvarande länspolisen i Dalarna inte tillsatte någon ny utredare när den ordinarie jaktutredaren var sjuk. Ett misstänkt brott hann preskriberas. 
Christer Jarlås vidhåller att det kan vara svårt för polisen att utreda jaktbrott på mindre orter, där polisen lever nära dem som ska utredas. Därför bör polisens NOA ta hand om en del av utredningarna, anser han.

Tio procent av fallen går till domstol 
De 38 anmälda fallen första halvåret ligger alltså nära snittvärdet på 34 för de senaste fem halvårsperioderna, enligt BRÅ. Det stämmer med den uppfattning Christer Jarlås har. Han menar att det årligen kommer in 50-70 anmälningar. Av dessa påstådd jaktbrott går som mest cirka tio procent till domstol. 
Från jägarhåll hävdas att anmälningarna ofta kommer från jaktmotståndare. Christer Jarlås håller inte med om det. De misstänkta jaktbrotten kommer vanligtvis till polisens kännedom genom att tillsynsmyndigheten, länsstyrelsen, fått kännedom eller sett spår av illegala aktiviteter ute i markerna.
Senast BRÅ, Brottsförebyggande rådet, publicerade en rapport om grova jaktbrott mot rovdjur var 2007 efter att en förstudie gjorts 2005. Christer Jarlås ingick i utredningens referensgrupp liksom representanter för polisen, Naturvårdsverket och Världsnaturfonden.