En vargskadad jakthund ersätts med max 7 000 kronor. Det fick Zackos husse erfara efter vargangreppet på finnspetsen. Såren är i stort sett läkta, men Zacko törs inte längre gå ut ensam på nätterna.
En vargskadad jakthund ersätts med max 7 000 kronor. Det fick Zackos husse erfara efter vargangreppet på finnspetsen. Såren är i stort sett läkta, men Zacko törs inte längre gå ut ensam på nätterna.

Ingen full ersättning för vargskadade Zacko

Ken Bengtsson från Insjön får ingen full ersättning för veterinärkostnaderna för sin finnspets. Det var den 13 mars i år som Zacko attackerades av en varg vid Busmora, sydöst om Insjön i Dalarna.

Ken Bengtsson trodde han skulle få full täckning för veterinärkostnader och resorna till djursjukhus när Zacko skadats av en varg.

Finnspetsen angreps när husse skulle rasta hunden vid en skogsväg.

Ken Bengtsson skickade in kvitton från djursjukhus, apotek och resorna mellan Insjön och Falun till länsstyrelsen i Dalarna. Totalt var det cirka 7 500 kronor. När beslutet kom från länsstyrelsen i Dalarna var ersättningen 7 000 kronor. I beslutet stod att det inte gick att överklaga.

Förvånad över beslutet

En förundrad Ken Bengtsson tog telefonkontakt med Malte Sandström, ordförande för Jägarnas Riksförbund i Dalarna, som var lika förvånad över länsstyrelsen beslut. Malte Sandström lovade att ta upp frågeställningen med länsstyrelsen varför inte Ken Bengtsson fick ersättning för hela kostnaderna för den vargbitna hunden.

Hunden var inte försäkrad och Ken Bengtsson är medlem i Jägarnas Riksförbund.

Naturvårdsverket har ett regelverk för ersättningar av viltskador och rovdjursangrepp på hundar.

Max 7 000 kronor betalas ut

I paragraf 20 står följande i Naturvårdsverkets föreskrifter och Allmänna råd om bidrag och ersättningar för viltskador:

Ersättning för hund som skadats av varg, björn, lo eller kungsörn skall lämnas med 2 000 kronor. Därutöver får ersättning lämnas med högst 5 000 kronor för självrisk i försäkring eller, om hunden är oförsäkrad, för veterinärvård eller andra styrkta kostnader som skadan föranlett.

Ersättning för hund som dödats av varg, björn, lo eller kungsörn skall lämnas med 10 000 kronor.

Ett nytt ersättningssystem med högre ersättningar för bland annat rovdjursangripna eller rovdjursdödade hundar är på gång hos Naturvårdsverket.

Höjd ersättning för dödade hundar

Lite har läckt ut om det ny förslaget, bland annat att ersättningen för en rovdjursdödad hund kommer att fördubblas till 20 000 kronor.

Läkningen av skadorna och rehabiliteringen av den vargangripna finnspetsen DH champion Nipsippas Zacko verkar gå bra.

Ägaren Ken Bengtsson visade upp en trevlig och glad finnspets. Sårskadorna är i stort sett helt läkta.

Däremot finns mentala sviter efter vargangreppet. Till exempel vågar inte Zacko gå ut ensam och pinka när det är mörkt ute.

– Om jakten påverkas vet jag först i höst, säger husse.