Ingen invasion av jägare i Jämtland

De nya reglerna kring småviltsjakten i fjällen gjorde att det förväntades en invasion av utländska jägare. Men den uteblev.
Fram till den 31 oktober var bara två procent av jägarna från länder utanför norden. 27 procent kom från nordiska länder och 71 procent var från Sverige.

Jakttrycket blev även något längre än tidigare år.

En av åtgärderna som länsstyrelsen tar till för att hålla jakttrycket nere är att avlysa vissa områden. Det är tydliga skillnader mellan kommuner med mycket turism och andra kommuner. Exempelvis är 50 procent av Härjedalen avlyst, medan ingen avlysning är gjord i Krokoms kommun.

Det har också varit förhållandevis lugnt i skogarna.

”Slående få oegentligheter”

– I och med de nya reglerna satsade länsstyrelsen extra hårt på tillsyn. Men det var slående få oegentligheter, säger Jens Andersson, jaktansvarig på länsstyrelsen i Jämtland, till Länstidningen i Östersund.

Nio jägare totalt är anmälda för jaktbrott, sju av dem är utländska jägare. De flesta anmälningarna gällde att jägare gått in på fel marker.

20 jägare har också ertappats med att bryta mot de allmänna reglerna. Där handlade det oftast om att de saknade rätt ID-handlingar eller inte hade anmält en jaktcamp.

Länsstyrelsen kommer att arbeta mer för att informera om de allmänna reglerna.

Avskjutningen ska skärskådas

Ett samarbete ska inledas med ripforskaren Maria Hörnell-Willebrand. Där ska man undersöka avskjutningsstatistik bland jägare av olika nationaliteter och olika jaktområden.

Man ska även arbeta med att skapa tydligare regler kring jägare på kommun-, län- och nationalitetsnivå. I dagsläget är det bara jägare som bor i fjällkommunerna som har rätt att lösa årsjakttillstånd, men inte de som bor i övriga länet.