Ingen JO-kritik mot vargälskande överåklagare

Jägarförbundet har JO-anmält överåklagare Sven-Erik Alhem. Bakgrunden är att Alhem visat att han inte är objektiv i främst vargfrågan. Som högst ansvarig för jaktlagstiftningen inom åklagarämbetet är det olämpligt, anser Jägareförbudet.
Anmälan har avskrivits av Justitieombudsmannen, JO.

– Vi har fått in en anmälan från Svenska Jägareförbundet där de bland annat påpekar vissa uttalanden Sven-Erik Alhem gjort och så var det ett speciellt ärende där de tyckte att Sven-Erik Alhem handlat fel. Vi har tittat på det här fallet och finner att Alhem inte gjort något som vi kan finna är felaktigt, säger chefsjuristen vid JO, Mats Melin, till Ljusnan.

Den hårda kritiken mot Sven-Erik Alhem kommer från båda jägarorganisationerna.

Jägarnas Riksförbunds ordförande, Conny Sandström, anser att regeringen borde entlediga Sven-Erik Alhem, som fått i uppdrag att granska hur skyddsjakten på rovdjur tillämpas under den tvååriga provperioden. Anledningen är att Alhem redan från början gjort klart att han tycker det är fel att jägare får skjuta vargar som tänker attackera deras hundar.

”Han måste få ha åsikter”

– Det är svårt att säga var gränserna går för det. Han måste ju få ha åsikter som alla andra. Det viktiga är ju att han i sin tjänsteutövning är objektiv och följer de lagar som finns, säger Mats Melin, till Ljusnan.

Sven-Erik Alhem har sagt att ”han älskar vargar” och att ”rovdjur är vackra – Jägareförbundet är fult”. Han hävdar sin rätt att vara samhällsdebattör och åberopar yttrandefriheten.

– Jägarna får tycka och säga saker utan att föranleder någon anmälan från min sida, säger han till Ljusnan

Sven-Erik Alhem ska delta i vargsymposiet i Vålådalen där han talar över temat: ”I vems syfte sker skyddsjakten?”

I sommar blir Sven-Erik pensionär och tänker då fortsätta att driva rovdjursfrågor. Han har bland annat planer på att jobba som konsult.