I år blir det ingen licensjakt på lodjur i Norrbotten sedan det bara hittats 16 loföryngringar i länet. Miniminivån är 17.
Foto: Shutterstock.com I år blir det ingen licensjakt på lodjur i Norrbotten sedan det bara hittats 16 loföryngringar i länet. Miniminivån är 17.

Ingen licensjakt på lo i Norrbotten

Idag gick länsstyrelsen i Norrbotten ut med att årets licensjakt på lodjur i länet slopas. Förra året i mars fick fyra lodjur fällas.

Inventeringen 2018 kunde bara konstatera 16 föryngringar av lodjur. Det är under länets beslutade miniminivå för lodjur på 17 föryngringar.
– Då andelen honor som får ungar kan variera mycket mellan år har vi även vägt in läget från den pågående inventeringen, säger Anna Danell, rovdjurshandläggare vid länsstyrelsen i Norrbotten.

”Finns inte utrymme för licensjakt”
Senast licensjakten på lodjur slopades i Norrbotten var 2015. Det var efter en kraftig nedgång i inventeringsresultatet.
Årets inventering pågår till den 28 februari, men det finns inga indikationer på att antalet föryngringar är väsentligt högre än i fjol.
– Vi bedömer därför att det inte finns utrymme för en licensjakt på lodjur i år, kommenterar Anna Danell.