Länsstyrelsen i Västmanland har beslutat att det inte blir någon licensjakt på varg i länet i vinter.
Foto: atlon11111 / Shutterstock.com Länsstyrelsen i Västmanland har beslutat att det inte blir någon licensjakt på varg i länet i vinter.

Ingen licensjakt på varg i Västmanland

Länsstyrelsen i Västmanland har beslutat att det inte blir någon licensjakt på varg i länet i vinter. De hänvisar till en dom i förvaltningsrätten, skriver VLT.

Under de senaste åren har frågan om licensjakt på varg i Västmanland valsat runt i rättsinstanser och ingen jakt har hittills genomförts.
Förra året beslutade länsstyrelsen att det skulle genomföras licensjakt i ett av reviren, men det överklagades och hamnade hos förvaltningsrätten.
– Just nu väntar vi på prövningen av sakfrågan i Högsta förvaltningsdomstolen där Länsstyrelsen Värmland har fått prövningstillstånd. Konsekvensen av de senaste årens domstolsprövningar leder till att det kan bli mycket svårt att genomföra den inriktning av rovdjurspolitiken som riksdagen beslutade om december 2013, säger Tobias Hjortstråle, naturvårdshandläggare på länsstyrelsen i Västmanland, till VLT.