Att den senaste varginventeringen visar att det finns cirka 300 svenska vargar innebär att det inte blir någon licensjakt på varg i januari. Men länsstyrelserna får även i fortsättningen besluta om skyddsjakt på varg.
Foto: Shutterstock.com Att den senaste varginventeringen visar att det finns cirka 300 svenska vargar innebär att det inte blir någon licensjakt på varg i januari. Men länsstyrelserna får även i fortsättningen besluta om skyddsjakt på varg.

Ingen licensjakt på varg i vinter

Det blir ingen licensjakt på varg i vinter eftersom vinterns inventeringar visar att det bara finns cirka 300 vargar i Sverige. Allt som återstår tills vidare är skyddsjakt på varg.

I januari i år var det licensjakt på sammanlagt 22 vargar, fördelat på fem län. Redan nu står det klart att det inte blir någon licensjakt på varg i vinter.
Naturvårdsverket överlåter inte möjligheten att fatta beslut om licensjakt på varg till länsstyrelserna. Den svenska vargstammen har minskat de senaste tre åren och utrymmet för licensjakt är obefintligt i förhållande till att upprätthålla gynnsam bevarandestatus, konstaterar myndigheten.
Det behövs minst 300 vargar för att upprätthålla gynnsam bevarandestatus, resonerar Naturvårdsverket.

”Utrymmet för licensjakt är obefintligt”
”En delegering av licensjakt på varg skulle sakna betydelse eftersom utrymmet för licensjakt är obefintligt. Det kommer inte heller att bli något beslut om licensjakt efter varg från Naturvårdsverket för den kommande jaktsäsongen. Detta ställningstagande kommer att omprövas 2019 utifrån kommande varginventering”, skriver myndigheten

”Vi anpassar oss”
– Vi anpassar oss efter de nya förutsättningar som en i nuläget minskande vargstam innebär. Grundat på vetenskapliga rapporter från två forskargrupper som Naturvårdsverket redovisade för regeringen 2015 behövs minst 300 vargar för att vargen i Sverige ska ha gynnsam bevarandestatus. Detta antal slogs också fast i en dom om licensjakt i Högsta förvaltningsdomstolen 2016 och det är vad vi har att förhålla oss till, säger Marcus Öhman, chef för viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket.
Naturvårdsverkets ställningstagande påverkar inte länsstyrelsernas möjlighet att besluta om skyddsjakt för att exempelvis förebygga allvarliga skador på tamdjur. Rätten att fatta beslut om skyddsjakt på varg är delegerad till länsstyrelserna.