Klockan 15.47 fångade åtelkameran en björn. Men hur är det är med tillståndsmöjligheterna i olika län för åtelkameror är inte lika klockrent.
Klockan 15.47 fångade åtelkameran en björn. Men hur är det är med tillståndsmöjligheterna i olika län för åtelkameror är inte lika klockrent.

Ingen ljusning för åtelkameror

Frågan om åtelkameror nämns inte alls i den nya kameraövervakningsutredningen som offentliggjordes onsdagen den 4 november. För jägare som vill använda åtelkamera är läget just nu oförändrat: Tillstånd kommer att krävas hos länsstyrelsen.

– Vi har fått framställningar om undantag från tillståndsplikten för åtelkameror från båda jägarorganisationerna under hösten, men de kom alldeles för sent för att de skulle kunna påverka utredningen. Jag kan ännu inte säga hur framställningarna ska hanteras, säger David Törngren, rättssakkunnig vid Justitiedepartementet.
Det kan inträffa att frågan om undantag för jakt, fotografering eller forskning dyker upp när utredningen går ut på remiss. Men eftersom frågan är helt ny och inte fanns inte med i direktiven för utredningen är risken att den kräver ny beredning och en ny remissrunda.

Tillstånd krävs
Om utredningsförslaget däremot går igenom i nuvarande skick krävs det, liksom tidigare, tillstånd av länsstyrelsen för en övervakningskamera på allmän plats – till exempel naturområden som omfattas av allemansrätten.
– Både vi och Jägareförbundet var för sent ute. De juridiska problemen kring åtelkameror uppmärkssammades på allvar i höstas, säger Per Wanström, generalsekreterare vid Jägarnas Riksförbund, som emellertid tillägger:

Minimalt ingrepp
– Samtidigt tycker jag att åtelkameror utgör ett minimalt ingrepp i den personliga integriteten, i synnerhet om det övervakade området skyltas. Väldigt få människor berörs av den typen av kameraövervakning, så rimligen borde frågan kunna lösas enkelt.
Under hösten har det framkommit att länsstyrelserna kan göra olika bedömningar när det gäller tillstånd för kameraövervakning. Det har också dykt upp fall där människor hotats av dryga böter och fått utrustningen beslagtagen.