Under 2017 var det få lodjursangrepp i Örebro län.
Foto: Shutterstock Under 2017 var det få lodjursangrepp i Örebro län.

Ingen lojakt i Örebro län

Länet når inte upp till miniminivån om nio föryngringar. Det är anledningen till att det inte blir någon licensjakt på lodjur i Örebro län i år.

Vid den senaste inventeringen, vintern 2016/2017, hittades i Örebro län åtta länsegna familjegrupper. Men enligt Naturvårdsverket ska antalet föryngringar vara minst nio.
Därför blir det ingen licensjakt på lodjur i länet i år.

Två angrepp
Två kvalitetssäkrade lodjursangrepp ägde rum i Örebro län under 2017, ett på får och ett på hund.
– Det var en vorsteh som blev lindrigt skadad, säger Per Ahlqvist som är inventeringsansvarig på länsstyrelsen i Örebro.
Vid förra årets licensjakt på lodjur i Örebro län fälldes en lodjurshanne. Då hade ett flertal angrepp av lodjur skett inom ett begränsat område, nära gränsen till Västra Götaland.

Ändring först 2020
Länsstyrelsen och Viltförvaltningsdelegationen har kontaktat Naturvårdsverket för att försöka få en ändring av miniminivån. Men en sådan ändring kommer, enligt Naturvårdsverket, inte att införas förrän år 2020.