Dåliga inventeringsförhållanden har gjort att det bara hittats cirka 40 lodjur i Uppsala län. Därmed blir det ingen licensjakt på lodjur i mars.
Foto: Blue Polarn/Mostphotos Dåliga inventeringsförhållanden har gjort att det bara hittats cirka 40 lodjur i Uppsala län. Därmed blir det ingen licensjakt på lodjur i mars.

Ingen lojakt i Uppsala län

Länsstyrelsen i Uppsala län kommer inte att bevilja licensjakt på lodjur i länet i vinter.

Målet med länets lodjursförvaltning är att antalet lodjur alltid ska vara högre än länets miniminivå. Vid årets inventering hittades endast sju familjegrupper, vilket är lägre än förvaltningsnivån på tolv familjegrupper.
– Det betyder att det inte finns något utrymme för jakt i vinter, kommenterar Lennart Nordvarg, avdelningschef vid länsstyrelsens miljöavdelning.
Samtidigt konstaterar länsstyrelsen att antalet lodjur kan vara något högre än de sju familjegrupper, eller cirka 40 djur, som hittats. Det har varit svårt att spåra under förra vinterns inventering på grund av dåliga snöförhållanden.
– Trenden under senare år är ändå ganska tydlig, antalet lodjur har minskat sedan toppåren för åtta-tio år sedan. Det är svårt att säga säkert hur många som finns i våra skogar idag. Men det rör sig sannolikt om betydligt färre, kanske 50-80 djur, tror Lennart Nordvarg
Varför lodjurspopulationen har minskat är svårt att avgöra.
”En anledning är den jakt som till och från har bedrivits i syfte att begränsa stammens storlek och därmed minska skador på tamdjur. En annan kan vara rävskabb som en del lodjur bevisligen har drabbats av. Ytterligare ett skäl kan vara naturlig variation”, skriver länsstyrelsen om den slopade licensjakten.
Samtidigt har Jägarnas Riksförbund (JRF) begärt jakt på sammanlagt på 62 lodjur i det mellersta rovdjursförvaltningsområdet, där Uppsala län ingår.
Jakt & Jägare skrev om det här:
Huvudargumentet från JRF är att lodjursstammen är underskattad för att inventeringarna inte fungerar.