Foto: Shutterstock Att vargstammen i Sverige är stark och mår bättre än tidigare på grund av föryngring ligger bakom Naturvårdsverkets beslut att inte söva och flytta problemvargar i vinter.

Ingen sövning och flytt av problemvargar i vinter

Länsstyrelserna vill inte agera ”flytthjälp” i vinter. Frågan aktualiseras efter att Naturvårdsverket beslutat att inte söva och flytta genetiskt viktiga vargar som stör rennäringen.

Frågan om hur länsstyrelserna ska agera efter Naturvårdsverkets besked att man inte kommer att flytta genetiskt viktiga problemvargar är högaktuell.

I andra hand

I Jämtland ansöker Tåssåsens sameby om skyddsjakt på en sådan varg, i andra hand vill man flytta den till andra marker.

– Vad gäller skyddsjaktsansökan kan jag inte uttala mig, den är under behandling, säger Emma Andersson, vilthandläggare på länsstyrelsen i Jämtland.

Men hur ställer ni er till att flytta runt vargar nu när Naturvårdsverket upphör med den verksamheten?

– Vad gäller flytt gör vi samma bedömning som Naturvårdsverket. Vi kommer inte att flytta vargar i vinter, inte heller någon annan länsstyrelse, det är kontentan av Naturvårdsverkets skrivelse, säger Emma Andersson.