Ingen vargjakt i Västra Götaland

Enligt länsstyrelsen i Västra Götaland finns det i dag inte förutsättning för att det ska kunna bedrivas licensjakt på varg i länet under vintern. I stället anser de att licensjakt ska ske huvudsakligen i Värmlands, Örebro och Dalarnas län.

Den 30 oktober delegerade Naturvårdsverket till länsstyrelserna att ta beslut om licensjakt på varg i det Mellersta rovdjursförvaltningsområdet – Värmland, Dalarna, Örebro, Stockholm, Västra Götaland, Uppsala, Gävleborg och Västmanlands län. 
De åtta länen i det Mellersta rovdjursförvaltningsområdet har använt gemensamma underlag när de gjort bedömningar om vilka utrymmen det finns för licensjakt på varg under kommande vinter. Underlagen bygger på inventeringsresultat från 2013-2014.

Bara en föryngring i underlaget
I Västra Götalands län fanns då bara en föryngring. Den skedde i Tiveden och delas således med Örebro län.
”Det innebär att vi som inventeringsresultat hade 0,5 föryngring vilket inte är tillräckligt för att länsstyrelsen ska kunna besluta om jakt denna säsong”, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.
Enligt viltförvaltningsdelegationen är målet tre vargföryngringar i länet och minst två föryngringar varje år. Naturvårdsverkets beslut säger minst en föryngring per år.
Under den pågående inventeringen har en föryngring bekräftats i Kroppefjällsreviret och det finns indikationer på fler föryngringar i länet. Ingen av dessa är kvalitetssäkrade. När den pågående inventeringen är klar kommer den att användas som beslutsunderlag för licensjakt under 2016.