Här är den skabbsjuka vargtiken som var första vargen att fällas under licensjakten i Flatenreviret i Dalarna. Men besked hur det blir med tillstånd att få fälla en till skabbsjuk varg och resten av vargarna i området dröjer.
Foto: Privat Här är den skabbsjuka vargtiken som var första vargen att fällas under licensjakten i Flatenreviret i Dalarna. Men besked hur det blir med tillstånd att få fälla en till skabbsjuk varg och resten av vargarna i området dröjer.

Inget besked om mer jakt på dalavargar

Ännu efter en vecka saknas besked från länsstyrelsen i Dalarna hur det blir med utökad licensjakt för att få fälla både en skabbvarg och övriga kvarvarande vargar i området.

Det gick snabbt att fälla de sex vargar som fanns på kvoten för Flatenreviret i Dalarna. Allt var klart på tre dagar.
Enligt Ingemar Hellström, talesperson för vargjägarna, behövs en utökad licensjakt.
– Dels borde skabbvargen skjutas av djuretiska skäl för att den inte ska gå runt och plågas. Dels borde det tas fasta på vad länsstyrelsen skrivit i sitt eget beslut, att reviret ska tömmas på vargar, har Ingemar Hellström kommenterat till Jakt & Jägare.
Läs om det här:

”Har inte fått frågan”
Då var det sagt att länsstyrelsens personal skulle göra en ny inventering av vargläget i området redan under förra helgen. Besked skulle sedan komma under den här veckan. Men så blev det inte.
– Vi har inte fått någon fråga om utökad licens, säger Jonas Bergman, funktionssamordnare för viltfunktionen på länsstyrelsen till Avesta Tidning.
Innan det går att ta ställning till en sådan begäran behövs det dessutom analysresultat.
– Efter att vi fått resultaten kommer vi att samråda med övriga län för att samverka kring licensjakten på varg 2018 inom hela mellersta förvaltningsområdet, som vi tillhör. Först efter det tar vi ställning till rådande avlysning av licensjakten på varg i vårt län, förklarar Jonas Bergman i Avesta Tidning.

Hänvisar till paragraf 40 c
När det gäller avlivning av skabbsjuka vargar hänvisar han bara till paragraf 40 c i jaktförordningen.
– En sådan fråga är inte främst ett myndighetsbeslut, säger Jonas Bergman till Avesta Tidning.
Ingemar Hellström har tidigare förklarat för Jakt & Jägare att ingen på eget initiativ vågar avliva en skabbdrabbad varg. Om det i efterhand bedöms att den skjutna vargen inte var tillräckligt sjuk kan skytten bli lagförd.
Den oron förstärks i viss mån av ett uttalande av Jonas Bergman till Avesta Tidning.
– Det man ska betänka är att om inte skabben är för allvarlig, så kan vargar läka ut det eftersom de har högre motståndskraft mot skabb än vad exempelvis rävar har. Det måste man ta hänsyn till vid bedömning, kommenterar han.