Den fällda Trysilvargen sågs i den tyska DNA-undersökningen som en varg som kunde vara utplanterad från Lettland. Norska Rovdata har gjort en egen undersökning och avvisar teorierna om varghybrider och utplantering av djurparksvargar.
Foto: Norska polisen Den fällda Trysilvargen sågs i den tyska DNA-undersökningen som en varg som kunde vara utplanterad från Lettland. Norska Rovdata har gjort en egen undersökning och avvisar teorierna om varghybrider och utplantering av djurparksvargar.

Inget fusk i vargstammen enligt Rovdata

Förra året förekom uppgifter om att vargarna i Norge och Skandinavien kunde vara hybrider, eller utplanterade från djurparker. Men det stämmer inte, enligt DNA-analyser av Rovdata i Norge.

Rovdata har analyserat prover från samma döda vargar som förra året undersöktes av det privata rättsmedicinska institutet Forgen i Hamburg i Tyskland
Jakt & Jägare skrev om den tyska DNA-undersökningen här:
Forgen analyserade åtta prover från Norge. Några av de döda vargarna kan härstamma från en djurpark i Paris. Några av vargarna hade så mycket molosserhund att det sågs som hybrider. Tre vargar som analyserats hade lettiskt ursprung och kunde därmed vara utplanterade, enligt resultatet.
Det var Telemark Bonde- og Småbrukarlag som sände prover till Tyskland. Norrmännen hade fått prover sänt till sig anonymt, eller torkat blod upp från marken vid fällda vargar.

Kan ha fått förorenade prover
Just detta förfarande kan ha lett till att proverna blivit förorenade. Tyskarna analyserade nämligen mitokondrie-DNA hos de åtta vargarna
Mitokondrie-DNA är känsligt för föroreningar och de anonyma prover tyskarna undersökte kan ha blivit förorenade under insamlingen av till exempel hund eller under frakt, enligt Rovdata.

Missvisande med mitokondrie-DNA
Ytterligare ett problem är att tyskarna analyserat just mitokondrie-DNA, där släktskapet följs bakåt på moderslinjen. Den flertusenåriga mitokondrievariant som analyserats är utspridd över stora geografiska områden i Nordeuropa. Så om samma variant finns hos både skandinavisk varg och djurparksvargar i Paris betyder det inte att en skandinavisk varg härstammar från djurparken, invänder Rovdata.
Norsk institutt for naturforskning, NINA, var också inne på mitokondrie-DNA när institutet avvisade att det finns bevis om utplantering av varg.
Jakt & Jägare rapporterade om det här:

”Inget nytt att säga”
– Våra resultat visar att det inte finns något nytt att säga om varifrån de skandinaviska vargarna kommit, sammanfattar säger Öystein Flagstad, genetiker vid Rovdata. 
– Som förväntat har sju av de åtta samma mitokondrievariant som den första vargtik som ynglade i Skandinavien 1983. Den åttonde är en immigrant som hade samma variant. Det tyska laboratoriet rapporterade om fler varianter, förklarar Öystein Flagstad.
Laboratoriet Forgen har tidigare analyserat tyska, franska och schweiziska vargar och kommit fram till att det funnits inslag av hund. Men tyska och franska forskningslaboratorier har anmärkt på en betydande felprocent i Forgens analyser. 
Eftersom alla skandinaviska vargar har samma mitokondrievariant är en sådan analys inte prioriterad av Rovdata när man övervakar det norska vargbeståndet.

DNA-profil för varje varg
– I stället tar vi fram en DNA-profil för varje individ. Resultaten sätts in och relateras till ett släktträd för vargbeståndet i Norge. Då ser vi omedelbart om en immigrant kommit eller om en hybrid, en korsning mellan varg och hund, har upptäckts, kommenterar Öystein Flagstad.
Ytterligare en vargundersökning är på gång i Norge. Vitenskapsmuseet i Trondheim ska göra oavhängig undersökning om varifrån de norska vargarna kommer. Den undersökningen blir klar om några år.