Inskjutningstips

På Normas hemsida finns mycket läsvärt för den som är intresserad av att skottställa sina kulvapen för maximal effekt.

Normas hemsida www.norma.cc innehåller förutom produktinformation, inskjutningstavlor med mera en länk som ligger under Ballistik. Där finns Ballistik metrisk, som är på svenska. Genom att välja aktuell patron kan man se vilka inskjutningsavstånd som är maximala, vindavdrift med mera.

Mitt personliga råd är att skottställa vapnen på 180-200 meter eftersom kulbanan då ligger marginellt över siktlinjen från cirka 20 meter upp till inskjutningsavståndet. Vapen skottställda på det normala 80 meter faller relativt snabbt och medför låga skott redan på 100 meter.

Att vapnet är skottställt på 180-200 meter innebär givetvis inte att man i normalfallet skall skjuta på dessa avstånd, men det ger enligt mig en något ökad säkerhet vid felbedömningar av avståndet eftersom ett lite högt skott oftast ger bättre skottverkan än ett lågt.

Givetvis måste man även provskjuta vapnen och inte helt lita på Normas ballistiska data eftersom det kan variera mellan olika vapen.

Lycka till!