Intensiv jakt ska stoppa svinpest

Afrikans svinpest i Tjeckien leder nu till omfattande avskjutning. Det har rapporterats om minst 30 pestdrabbade vildsvin sedan slutet av juni, då två döda vildsvin hittades nära orten Zlin öster om staden Brno nära gränsen till Slovakien.

Enligt Radio Prag har den tjeckiska staten gett order om avskjutning. Man är rädd sjukdomen sprider sig. Man är också rädd att tamsvin ska drabbas. Det framgår dock inte av Radio Prags reportage hur omfattande avskjutningen ska vara.

Tillåter hjälpmedel

För att effektivisera jakten får jägarna i områden nära sjukdomsutbrottet använda nattsikte och strålkastare. Det ska minska risken för att vildsvinen för snabbt överger området då avskjutningen påbörjas. Nattsikte och strålkastare är normalt förbjudet i Tjeckien.

Däremot förbjuds jakt och utfodring av vildsvin i det område där de pestdrabbade vildsvinen påträffats. Man vill förhindra att ett blödande fällt vildsvin lockar till sig andra vildsvin. Skulle det fällda vildsvinet ha pesten kan de vildsvin som är framme och nosar ytterligare sprida sjukdomen.

Områden kan avlysas

Allmänheten ska i princip ha tillgång till de skogar där nu den omfattande vildsvinsjakten påbörjas. Men lokala myndigheter kan förbjuda tillträde. Det förutsatts att jägarna iakttar normala skyddsåtgärder trots att många vildsvin nu ska fällas.

Oklar smittväg

Radio Prag uppger att det finns spekulationer om att någon medvetet fört in ett sjukt djur i landet. Andra smittvägar kan vara att jägare som besökt andra länders smittdrabbade områden inte tillräckligt gjort rent utrustning eller kläder. Någon kan också ha slängt mat i naturen och dessa matrester kan ha haft smittoämnen som nått vildsvinen kring Zlin.

Veterinärmyndigheterna i Tjeckien har aviserat att de förbereder ytterligare åtgärder.