Vargrivet får. ”För oss som bor på landsbygden, och förstår hur mycket djurhållningen betyder för bland annat det öppna landskapet och möjligheterna att skapa inkomster, känns argumentationen från våra medlemmar i storstäderna märklig”, säger den kritiske SNF-medlemmen.
Foto: Rävper Andersson (Arkivbild) Vargrivet får. ”För oss som bor på landsbygden, och förstår hur mycket djurhållningen betyder för bland annat det öppna landskapet och möjligheterna att skapa inkomster, känns argumentationen från våra medlemmar i storstäderna märklig”, säger den kritiske SNF-medlemmen.

Intern kritik i Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningen centralt kommer med förslag som ur jägarperspektiv är helt absurda. Men det är inte bara jägare med löshundar som reagerar. Även medlemmar är kritiska.

– Det måste finnas någon rim och reson vilken plats vargen ska ta. Jakt och tamdjurshållning är två väldigt viktiga skäl till att människor överhuvudtaget väljer att bo på landsbygden. Man måste ta hänsyn till det, säger en anonym medlem i Svenska Naturskyddsföreningen, SNF.
Vi kommer att samtala med varandra av en ren slump. Han är drivande inom sin länsavdelning och tycker att debatten kring den svenska vargstammen präglas av vulgära övertoner, inte minst från Svenska Naturskyddsföreningens sida.
”Fruktansvärt för fårägare”
– Det finns en anledning till att den svenska vargen faktiskt jagades genom att människor gick man hur huse. Det är väldigt svårt att hålla tamboskap när det finns ett så stort och potent rovdjur i området. Många i min närhet driver småskalig fårskötsel, där de enskilda fåren blir personligheter för dem. Det är fruktansvärt för dessa människor när de hittar djuren lemlästade i sina hagar, säger mannen.
• Du resonerar som vilken vargmotståndare som helst? 
– Det kan man kanske tycka, svarar han.
– Men för oss som bor på landsbygden, och förstår hur mycket djurhållningen betyder för bland annat det öppna landskapet och möjligheterna att skapa inkomster, känns argumentationen från våra medlemmar i storstäderna märklig. Det finns ju de som tycker att vi ska dra på och ha hur mycket varg som helst. Problemen förringas helt. ”Flytta därifrån då”, är svaret till dem som tycker att vargen är ett problem, kommenterar SNF-medlemmen.
Tak på 210 vargar
Han är bestämd på några punkter: Vargstammen ska nu begränsas till de 210 individer som riksdagen satt som tak. Dessutom måste vargarna spridas över hela landet.
– De som säger att vi ska ha tusentals vargar vet inte vad de pratar om. 210 måste vara en gräns och under tiden måste den sprida sig. Det kan inte vara meningen att bara en begränsad del av landet ska bära hela bördan. Ska vargen finnas i landet ska den också vara utspridd över hela riket, säger mannen.
Fel att förbjuda löshundsjakt
Medlemmar i Naturskyddsföreningen har föreslagit förbud mot jakt med löshund. Föreningens ledning föreslår också att områden i vargrevir ska avlysas från löshundsjakt. Den anonyme SNF-medlemmen är kritisk.
– Vi har en vildsvinsstam som växer alldeles väldigt. Det finns inte en chans att stoppa vildsvinen om jägare inte kan använda löshund. Jakthundarna behövs också vid eftersök på skadat vilt. Överhuvudtaget tycker jag att det kommer väldigt konstiga förslag från en del medlemmar i storstäderna. 
– De tänker inte på att just jakt och tamdjurshållning är två av de viktigaste skälen till att många människor väljer att bo på landet. Ta bort möjligheterna till det och vi kommer att få en landsbygd som avfolkas och växer igen. Hur går det då med den biologiska mångfalden? undrar den anonyme medlemmen i Svenska Naturskyddsföreningen.
”Inte ensam i kritiken”
Mannen vill inte vara offentlig i sin kritik. Jag försöker förmå honom att ställa upp med sin identitet – för att visa att det finns en opinion även inom bevarandesidan.
– Nej, jag orkar inte det. Men jag är inte ensam om de här synpunkterna. Det är fler som tycker likadant. Problemet är bara att många av medlemmarna sitter i storstäderna och vill diktera villkoren för befolkningen på landsbygden. De har ingen insikt om förutsättningarna för oss som lever här, säger mannen.