Invandrad varg kan flyttas till Örebro

Minst en av de vargar som angripit renar i Tåssåsens sameby kan flyttas ned till Mellansverige. I Naturvårdsverkets pressmeddelande pekas Örebro ut som ett tänkbart mottagarlän och flytten kan ske redan inom en vecka.

Två genetiskt värdefulla vargar har konstaterats nära Tåssåsens sameby. Den ena bedöms vara en avkomma från Kynnareviret i Norge, där ett av föräldradjuren är en finsk-rysk invandrarvarg. Den andra vargen är en helt ny invandrare från den finska sidan. I båda fallet har man fastställt ursprunget med DNA-analys av vargspillning.
Samebyn har redan ansökt om skyddsjakt efter flera angrepp på renar. Nu har ett nytt angrepp skett, men man vet ännu inte vilken av vargarna det är frågan om.
Situationen har medfört att Naturvårdsverket nu vill flytta en varg istället för att avliva den. Vargen ska enligt planerna sövas och flyttas ned till de södra delarna av den svenska vargstammens utbredningsområde. Örebro tycks var ett aktuellt län.

Information i Örebro
– Länsstyrelsen i Örebro län har, precis som andra länsstyrelser, i uppdrag att utse lämpliga områden för utsättning av varg. Det uppdraget arbetar våra handläggare med just nu. Naturvårdsverket har informerat om att man förbereder en eventuell flytt av en genetiskt värdefull varg från Jämtlands län. Jag har informerat länets viltförvaltningsdelegation om detta, säger Rose-Marie Frebran, landshövding i Örebro län, i Naturvårdsverkets pressmeddelande.
Enligt Naturvårdsverket har Jordbruksverket redan gett klartecken för flytt och inriktningen är att släppa ut den på statens mark. I de spillningsprover som analyserats har man inte funnit några spår efter dvärgbandmask, men den flyttade vargen kommer ändå att avmaskas innan den släpps ut.
– Om flytten genomförs kommer den ske inom en vecka, säger Helene Lindahl Vik, handläggare på Naturvårdsverket, i en kommentar i Svensk Jakt.

Säger nej till vargflytt
De distriktsordföranden inom Jägarnas Riksförbund, som Jakt & Jägare når på fredagskvällen, kommenterar planerna på snabb vargflytt med ett rungande nej.
I Örebro har man sagt nej till vargflytt – och det gör distriktet igen.
– Om vi ska ha varg i Sverige ska den vandra in på egen hand. Att flytta dem känns ologiskt. Istället borde vi vänta i fem år, som den ursprungliga överenskommelsen var. Vi tänker inte föreslå något område för utsättning, säger distriktsordföranden i Örebro, Arne Persson.

Inte fler rovdjur
I Dalarna anser man inte att flytt av vargar är nödvändig.
– Vi har hela tiden sagt nej – det är beklagligt att man inte lyssnar. Om de dessutom flyttar varg till Dalarna blir det helt tokigt – man måste ta lite hänsyn till det totala rovdjurstrycket, säger Dalarnas distriktsbas, Malte Sandström.
I Västra Götaland är det Göran Karlsson som är ordförande och han tycker att Naturvårdsverkets agerande är besynnerligt.
– Länsstyrelserna har arbetsgrupper som jobbar just nu med den här frågan. Man kan inte bara köra över gruppens arbete – då kommer de som ingår i gruppen att tappa intresse och fokus. Dessutom vill vi inte ha mer varg här nere, inte en chans, säger Göran Karlsson.