Spårning på snö och dna-analyser från urin och spillning är metoder som används för att storleksbedöma den skandinaviska vargstammen.
Foto: Mostphotos Spårning på snö och dna-analyser från urin och spillning är metoder som används för att storleksbedöma den skandinaviska vargstammen.

Inventering visar växande vargstam

Den skandinaviska vargstammen växer och i dag finns det nästan 400 vargar i Sverige, rapporterar Naturvårdsverket. En annan trend är att etableringarna sprider sig söderut.

Inventeringsperioden 2020/21 är över och resultaten bearbetade. Förra vinterns inventering pekade på att det fanns 365 vargar i Sverige, i år är siffran 395 och det totala antalet vargar i Skandinavien beräknas till 480 stycken.
– Vinterns inventering visar på en viss ökning för andra säsongen i rad både i Sverige och i Skandinavien som helhet. Sett över lite längre tid kan man konstatera att populationen på skandinavisk nivå nu har varit relativt stabil de senaste fem åren, säger Andreas Zetterberg, chef för viltanalysenheten på Naturvårdsverket.

Sprider sig söderut
En annan trend är att utbredningen fortsätter söderut med revirmarkerande par i Jönköpings och Skånes län.
Men situationen skiljer sig mycket åt mellan varglänen. Familjegrupperna är numerärt ganska jämt fördelade. Men det faktum att länen är olika stora till ytan gör att tätheten mellan reviren varierar.
För vargtäta Värmlands del har antalet familjegrupper halverats på fem år, men länet är fortfarande det som har flest revir.