Får skjutas. Bävrar som underminerat en väg i Askersund får skyddsjagas.

Får skjutas. Bävrar som underminerat en väg i Askersund får skyddsjagas.

Ja till skyddsjakt på bäver

Länsstyrelsen i Örebro har sagt ja till skyddsjakt på bäver i närheten av Askersund. Bävrarnas dammbyggen har under en längre tid orsakat problem för en stugägare som inte kommit fram till sitt hus.

Enligt P4 Örebro har bävrarna byggt dammar så att vattennivån stigit och underminerat vägen fram till stugägarens hus.
Länsstyrelsen bedömer att skadorna som bävrarna orsakat är så allvarliga att man sagt ja till begäran om skyddsjakt med slagfälla.
Villkoret är att jakten inte få börja förrän i september och högst 15 bävrar får avlivas.