Skyddsjakten får bedrivas inom detta område nordväst om centrala Hofors.
Foto: Länsstyrelsen i Gävleborgs län Skyddsjakten får bedrivas inom detta område nordväst om centrala Hofors.

Ja till skyddsjakt på varg i Hofors

Vargen i Hofors uppfyller de flesta kriterierna för skyddsjakt, förutom direkt angrepp på människa. Det anser länsstyrelsen i Gävleborgs län och beviljar Hofors kommun skyddsjakt på en varg.

Den ovanliga skyddsjaktsansökan från Hofors kommun inkom till länsstyrelsen i Gävleborgs län den 15 februari. Kommunchefen Jonatan Alamo Block motiverade sin begäran med att situationen med den oskygga och närgångna vargen är ohållbar.
Länsstyrelsen håller med kommunchefen och skriver i sitt beslut:
”I det aktuella fallet har olägenheterna från vargen pågått under en period av flera månader. Vargen har succesivt börjat närmat sig bebyggelse och människor. Risken att den kan orsaka allvarlig skada är enligt länsstyrelsens bedömning uppenbar eftersom den vistats i samhället och i närheten av människan kontinuerligt trots skrämselförsök.”

Ung tik från Korsåreviret
Vargen i Hofors är med hjälp av dna-analys identifierad som en ung tik från Korsåreviret. Länsstyrelsen tror att hon har dröjt sig kvar i skogarna norr om Hofors eftersom det finns en tät rådjursstam där.
Vargtiken får skyddsjagas från och med i dag och som längst till den 2 mars, dygnet runt och inom ett begränsat område (se bilden) av person utsedd av länsstyrelsen. Skyddsjakten får bedrivas från motordrivet fordon och med hjälp av alla typer av belysning.