Foto: FaceSjälvdöda vildsvin som upptäcks i markerna brukar vara det första tecknet på att ett land nåtts av svinpest. Vid en Face-konferens konstaterades att det är jägarkåren som har en nyckelroll att stoppa svinpesten, som kan slå ut hela tamgrisnäringen.

Foto: FaceKartan över svinpestens utbredning visar att de baltiska staterna är hårdast drabbade. Blå prickar står för områden med svinpest hos vildsvin. Rött står för smittade tamgrisbesättningar.

Jägare har nyckelroll mot svinpest

Jägarna har en nyckelroll att stoppa den afrikanska svinpesten, som bland annat sprids med vildsvin. Det betonades vid en EU-konferens om hotet från svinpesten. Konferensen arrangerades av Face, den europeiska samarbetsorganisationen för jägare.

Initiativet till konferensen togs av Iveta Grigule-Pëterse, en lettisk ledamot i EU-parlamentet.
Baltikum hör till de områden som drabbats hårdast av den afrikanska svinpesten. I övrigt finns svinpest i Polen, Tjeckien, Ungern, Rumänien och Ukraina.
Det finns stor oro för att pesten sprider sig västerut. 

Mer forskning om vildsvinen
Det framkom att vissa antagande som i början gjorts om svinpest och vildsvin visat sig vara felaktiga. Mer forskning behövs därför om vildsvinspopulationerna. Det betyder att det också behövs mer pengar. EU måste även stödja enskilda länder som drabbas av svinpest.
Sandra Blome från det tyska Friedrich Loeffler-institutet framhöll att det saknas enkla standardlösningar för pestbekämpningen som passar i alla länder.

Övervaka vildsvin i riskområden
– Det behövs en hel verktygslåda. Dessutom måste jägare intensifiera övervakningen av vildsvin i riskområden, framhöll hon.
EU-länderna måste satsa mer på samarbete och informationsutbyte om svinpesten, konstaterades under konferensen.
Den allmänna medveten om sjukdomen måste öka och den så kallade biosäkerheten måste skärpas för att stoppa smittspridningen.
Det framkom även att vissa länder har vissa regler som gör det svårt effektivt bekämpa sjukdomen.
Ett 50-tal personer deltog i konferensen om den hotande svinpesten.

Lars Sönnergren
Ämnen i artikeln
Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...