Foto: Mostphotos Ur anmälan: "Vargreviren täcker större delen av länet vilket försvårar jakt med hund. Under jaktsäsongen 2020/2021 dödades tre jakthundar av varg. Löshundsjakten är klassat som ett kulturarv och en nödvändighet för älgförvaltningen i Örebro läns vidsträckta skogar."

Jägare JO-anmäler länsstyrelsen i Örebro för bristande vargförvaltning

En privatperson har JO-anmält länsstyrelsen i Örebro med hänvisning till att myndigheten misslyckats med vargförvaltningen och inte följer förvaltningsplanen för stora rovdjur i länet.

Anmälaren tar avstamp i vargsituationen i Örebro län – där vargkoncentrationen hör till landets tätaste.

Jakten förstörs

Människorna i trakten påverkas starkt, jakten förstörs och boende lämnar i bland länet för flytt till mindre vargexponerade trakter.

”Utveckling är resultatet av att Länsstyrelsen Örebro ignorerat vargflockarnas explosionsartade utveckling och Länsstyrelsens oförmåga att förstå situationen för medborgare som är berörda av rovdjur. Jag vill med denna anmälan få Länsstyrelsen Örebro att följa sina egna planer gällande förvaltning av varg.”

Dubbelt så många

I anmälan nämns att Örebro län berörs av 14 vargrevir och tio familjegrupper som har sju föryngringar – dubbelt så mycket mot vad som fastslagits i förvaltningsplanen.

För älgstammen har utvecklingen varit katastrofal. Ett exempel är Stadra-Nora älgskötselområde där inga älgar registrerades som vargdödade 2011, ett år då avskjutningen låg på 151 djur.

2022 är förhållandet det omvända med en beräknad vargpredation på 108 älgar och ett jaktuttag på noll älgar.

Tre jakthundar

Anmälaren avslutar med att understryka att tre jakthundar har konstaterats vargdödade under senare år:

”Den uteblivna efterlevnaden av den tidigare planen kan näppeligen repareras med en ny förvaltningsplan utan den uppkomna situationen har gett stora, i vissa fall permanenta, skador på viltstammar, förtroende för myndigheterna och deras utförande av den demokratiskt beslutade rovdjurspolitiken.”