Foto: Arkiv Sedan säkerheten höjts sker betydligt färre olyckor med vildsvin på väg. I takt med det har trafikeftersöken blivit ovanliga.

Jägare och myndighet stoppar vildsvinsolyckor

Vildsvinen byggdes bort från vägarna i Skaraborg efter samarbete mellan trafikeftersöksjägare och Trafikverket. Nu testas metoden med grissäkrade vägtrummor på flera håll med målet att få ner antalet viltolyckor.

– Testerna har visat på väldigt bra resultat. Jag kan inte svara för hur man gör i övriga Sverige, men hos oss kommer man att gå vidare med projektet, säger Per-Erik Kihlander som jobbar på underhållsavdelningen av Trafikverket.

Gått i pension

Egentligen hade han gått i pension, men ryckte in och hjälpte sina tidigare kollegor då antalet viltolyckor med vildsvin sköt i höjden.

– Kommer man på motorcykel eller en snabb moped kan det gå riktigt illa. Annars är det mest materiella skador, men de kostar ju samhället en massa pengar.

Många av olyckorna berodde på att vildsvinen tog sig under viltstängslen där skogsdiken rinner. För att lösa problemet tog Per-Erik Kihlander kontakt med länets trafikeftersöksjägare.

Rinner i trummor

Tillsammans kom man fram till ett system som bygger på att dikesvattnet får rinna i vägtrummor. Försöken visade att det är viktigt att fylla upp med material så att det inte uppstår någon glipa mot stängslets underkant.

– Det var jägarna som lärde oss att vildsvinen inte tycker om att gå i trummor och det visade sig stämma. Först testade vi på väg 49 och fick ett mycket positivt resultat som jag förmedlade till kollegorna, säger Per-Erik Kihlander.

Han tillägger:

– Nu provar samma kollegor på väg 26, 46 och 184 i södra Skaraborg.

Snabbt och billigt

En fördel med trummorna är att de går snabbt att installera och är billiga. De brukar vara fyra till sex meter långa. Materialet som bäddar in dem går att ta från spill vid vägbyggen.

Att de är effektiva visar sig bland annat genom att trafikeftersöksjägarna knappt hör av sig längre. Tidigare ringde de i snitt varannan vecka i samband med vildsvinsolyckor.

Utvecklats mycket

Enligt Per-Erik Kihlander har synen på vilthantering och vägar utvecklats mycket under de senaste åren. Kunskaperna har ökat, ett skäl är samarbetet mellan myndighetsanställda och jägare.

Men hur blir det för din del nu? Får du gå i pension för gott, eller måste du åka runt och installera viltlösningar?

– Ha, ha. Det är nog ingen fara, jag får gå hem igen vad det lider.