Foto: Shutterstock Efter flera turer gav kammarrätten mannen rätt och visade målet åter till Polismyndigheten.

Jägare vann mål om vapenförvaring

55-åringen fick till slut tillstånd att förvara sina jaktvapen hos fadern. Enligt kammarrätten har mannen en väsentlig anknytning till föräldrahemmet där han haft sina vapen sedan 1989.

I början av 2021 avslog Polismyndigheten 55-åringens ansökan om att få förvara sina jaktvapen i föräldrahemmet, något han beviljats vid tre tidigare tillfällen.

Mannen överklagade till förvaltningsrätten i Stockholm och yrkade att rätten skulle upphäva beslutet och återförvisa målet för ny handläggning.

Avslog överklagan

Men domstolen avslog överklagandet med hänvisning till att inget nytt framkommit. Två nämndemän var skiljaktiga och menade att överklagan borde bifallas.

Efter en överklagan hamnade målet hos kammarrätten i Stockholm som fastslog att enligt 5 kap. 1 och 3 §§ i vapenlagen ska en vapenägare i första hand förvara sina vapen i sitt hem.

Fortsatt att jaga

Av förarbetena framgår emellertid att när ett barn lämnar föräldrahemmet och fortsätter att jaga på föräldrarnas jaktmark kan det vara bättre om vapnen förvaras i föräldrahemmet. I det aktuella fallet har dessutom 55-åringen en väsentlig anknytning till hembygden som han ofta besöker, även utan att jaga.

Därför upphäver kammarrätten de tidigare avgörandena och återvisar målet till Polismyndigheten.