Jägareförbundet splittras av vargfrågan

Jägareförbundet i Västerbotten splittras av den alltmer infekterade vargfrågan. Under ett möte, där närmare 50 jägare samlades, talades det mycket om missnöjet med ledningen. Kritiken handlar mest om att ledningen inte är lyhörda mot sina medlemmar och att de informerar dåligt kring rovdjursfrågan.

– Många kretsar säger att länsledningen aldrig tagit upp frågan med dem. Vi ser det som att man mörkar problemet, säger John-Erik Mårdner till Västerbottens-Kuriren.Även Lyckselekretsens ordförande, Kenneth Vestman, kritiseras hårt efter att ha röstat emot Lyckselekretsens enhälligt antagna motion om nolltolerans av en fast vargstam i Västerbotten. Motionen blev nedröstad vid länsförbundets årsstämma i Norsjö i mars, där då även Vestman röstade mot.

”Ett stort svek”

– Beslutet i vår krets var enhälligt. Då är det självklart att våra ombud också ska argumentera och rösta för den. Kenneth Vestman gjorde inte det och det är ett stort svek, säger jägaren John-Erik Mårdner till Västerbottens-Kuriren, VK.

Vid mötet kom också frågan om misstroendevotum upp, men inget beslut togs.

– Nej, det får bli en senare fråga. Nu vill vi i första hand försöka ändra förbundets inställning i vargfrågan. Annars lämnar vi förbundet, säger John-Erik Mårdner till VK.

Kenneth Vestman säger själv att han lade ned sin röst när motionen togs upp under årsstämman, medan kretsens vice ordförande Thomas Fransson säger att han ljuger.

Studerade honom noga

– Jag kan svära på att han röstade emot. Jag studerade honom särskilt noga eftersom det var en viktig fråga för våra medlemmar, säger Thomas Fransson till VK.

– Ja, jag vet ju vad jag gjorde. Jag satt med armarna bakom huvudet med röstkortet i handen, kontrar Kenneth Vestman i VK.

Kenneth Vestman säger sig vara kritisk till förbundets inställning i vargfrågan, men anser inte att han borde pläderat för motionen.

– Att i det läget plädera för motionen vore att söka strid för stridens skull. Det är inte framgångsrikt. Varför slåss när det inte ger något? Jag vill inte bidra till att jägarkåren splittrades som den gjort i Dalarna, säger Kenneth Vestman till VK.

Förbryllad länsbas

Anklagelserna om att länsförbundet mörkar i frågan kring vargen, förvånar Torbjörn Lövbom, ordförande i Jägareförbundet Västerbotten.

– Jägareförbundets inställning är känd och tillgänglig för alla. Jag har också själv redogjort för policyn och handlingsplanen på åtskilliga möten, säger Lövbom till VK.

Torbjörn Lövbom medger att vargfrågan länge blossat het, men att kritiken kommer i nuläget förbryllar honom.

– Just nu håller vi på att revidera vår handlingsplan och den kommer självklart alla kretsar att få säga sitt om. Dessutom har vi en rovdjursutredning med förslag i precis den här riktningen. Det är det vi borde fokusera på, säger han till VK.

Går över till Jägarnas Riksförbund?

Många av länsförbundets medlemmar hotar att lämna förbundet. Jägarnas Riksförbund, JRF, som driver en mer stram rovdjurspolitik, lockar mer.

JRF kommer att arrangera ett stormöte i Lycksele den 20 april. Där kommer de att berätta om organisationen och dess inställning till bland annat varg.

– Jag har en känsla av att många inlandsjägare kommer på detta möte. Och kanske också väljer att gå över då, säger John-Erik Mårdner till VK.