En jägare får behålla sin halvautomat, en Ruger Mini-14. Polismyndigheten hade missat en regeländring när licensen utfärdades. Men det är inte skäl nog att dra in vapentillståndet, fastslår förvaltningsdomstolen.

Jägaren får behålla sin Ruger Mini-14

Förvaltningsrätten i Jönköping ger en jägare rätt att behålla licensen för sin halvautomatiska studsare, en Ruger Mini-14. Polismyndigheten i Jönköping hade beslutat att återkalla mannens licens, men det sätter alltså förvaltningsrätten stopp för.

Jägaren hade den 1 februari 2011 beviljats licens för att inneha ett en halvautomatisk studsare, Ruger Mini-14 Ranch.

Före augusti 2010 var de möjligt att få licens på halvautomatiskt kulgevär oavsett vapenkonstruktionens ursprung.

Men Naturvårdsverkets föreskrift paragraf 11 gjordes om i augusti 2010. Enligt den nya skrivningen ska halvautomater godkännas för jakt om de är av ”civil typ”.

Vapnen ska vara ”ursprungligt konstruerade och tillverkade för jakt”. Det får alltså inte vara ett ombyggt militärt vapen. Vapnet ska också se ut som ett vanligt vapen med manuell omladdning.

Måste vara ”civil” mekanism
Det centrala i den nya skrivningen är att vapnet ska vara ”ursprungligen konstruerad” för jakt, vilket innebar att konstruktionen inte får ha en militär bakgrund.

Efter regeländringen i augusti 2010 infördes en övergångsbestämmelse. Det innebar att den som före ändringen av reglerna hade tillstånd att ha ett halvautomatiskt kulgevär för jakt även skulle få fortsätta att använda sitt vapen efter regeländringen.

Enligt polisen i Jönköping har Naturvårdsverket i ett yttrande till polisen senare gjort bedömningen att Ruger Mini-14 inte ursprungligen är konstruerad och tillverkat för jakt. Därmed skulle vapnet inte längre få användas för jaktändamål.

Protest mot tolkning av modellen
Det har hävdats att Mini-14 har släktskap med de militära M14, något som Sveriges vapenägares förbund protesterat mot. Förbundet hat pekat på att Mini-14 har ett helt annat omladdningssystem än M14.

– Det är egentligen bara namnet ”14” som de båda vapnen har gemensamt, säger Gull-Britt Söderström, generalsekreterare på Sveriges vapenägares förbund.

Idag finns det dock olika system för Mini-14 med varianter som inte gjorts för civilt bruk utan modifierats för polis och militär.

Breiviks Mini-14
Efter massakern i Norge då massmördare Anders Behring Breivik använde en Ruger Mini-14 för att mörda barn och ungdomar har flera politiker krävt att halvautomater för jakt ska förbjudas.

I det nu aktuella rättsfallet i Jönköping fick jägaren sin licens i februari 2011, alltså efter regeländringen i augusti 2010.

Troligtvis hade någon på polismyndigheten ”nickat till” och godkänt hans ansökan. När man sedan ”vaknade till” igen försökte polisen att dra tillbaka tillståndet. Men det är det som förvaltningsdomstolen nu säger nej till.

Inte skäl nog dra in licensen
”Ett gynnande beslut kan enligt allmänna principer om förvaltningsbesluts rättskraft normalt inte återkallas. Bakgrunden till att dessa principer upprätthålls är att den enskilde ska kunna lita på att ett gynnande beslut gäller så länge inte förändringar i hans eller hennes situation inträffar som medför att beslutet framstår som oriktigt”, skriver domstolen.

Att återkalla beslutet kan endast ske om det skulle vara förenat med fara för människors liv, eller om den som sökt tillståndet på något sett vilselett myndigheten.

Men eftersom jägaren var sig är farlig eller hade lurat myndigheten fastslår förvaltningsdomstolen att polisen inte har rätt att återkalla licensen.

Behovet av halvautomater finns till exempel för jägare som lider av reumatism, och därmed kan ha svårt att ladda om snabbt med en cylinderrepeter, eller för vänsterskyttar.

Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...