Ejnert Anderssen, JRF-bas i Västmanland, tar avstånd från förbundets ledamot i viltförvaltningsdelegationen. Han har inte mandat från oss att stödja utsättandet av vargvalpar, säger JRF-basen.
Ejnert Anderssen, JRF-bas i Västmanland, tar avstånd från förbundets ledamot i viltförvaltningsdelegationen. Han har inte mandat från oss att stödja utsättandet av vargvalpar, säger JRF-basen.

Jägarledamot sa ja till vargvalpar

Jägarnas representant i Västmanlands viltförvaltningsdelegation deltog inte i reservationen mot utsättning av vargvalpar i länet.
– Kan valpflyttandet bidra till större genetisk variation i vargstammen så kan vi klara oss med färre vargar, resonerar Björn Bringner från Jägarnas Riksförbund (JRF).
Ställningstagandet gör JRF-basen för Västmanland bestört.
– Han har inget mandat från oss att säga så, kommenterar Ejnert Anderssen.

Fredagens möte var första gången Björn Bringner deltog på den stol i delegationen som är vikt för jakt och viltvård. Normalt är det Claes Johansson från Jägareförbundet som deltar vid mötena. Men han hade förhinder. Då kom ersättaren Björn Bringner från Fagersta, som nominerats av Jägarnas Riksförbund.
– Jag har en mer nyanserad åsikt, sammanfattar Bringner vargfrågan.
Han tyckte det var fel att delta i reservationen från centerledamoten, LRF och Fåravelsföreningen, där de konstaterar att det inte går att få acceptans för utplantering av vargvalpar i länet.

”Bra och nyanserat förslag”
– Om man ska se juridiskt på det här är det bara landshövdingen som kan säga nej. Jag tycker tjänstemannen Pierre Ahlgrens förslag till yttrande var nyanserat och bra, säger Björn Bringner.
– Man kan inte vara emot allting, tillägger han.
Det bästa sättet att få acceptans för varg är att göra det lättare att skyddsjaga varg, framhåller Bringner.
– Jag är emot licensjakt på varg. Men det ska gå att skyddsjaga varg så fort de orsakar skador, säger Björn Bringner.

JRF-basen tar avstånd
Han framhåller att om utsättandet av vargvalpar kan bidra till större genetisk variation kan det i sin tur innebära att det kan finnas en mindre vargstam.
– Här i Västmanland står Jägarnas Riksförbund för nollvision när det gäller varg, invänder länsordföranden Ejnert Anderssen.
Han tar nu avstånd från förbundets egen representant i länsstyrelsens viltförvaltningsdelegation.
– Han har agerat helt utan styrelsens vetskap. Han har inget mandat för det här ställningstagandet om valpflytt. Det får stå för honom personligen, säger Ejnert Anderssen.