JRF-basen Solveig Larsson och de övriga i förbundsstyrelsen har beslutat om en nedbantad förbundsstämma på grund av risken för coronasmitta.
JRF-basen Solveig Larsson och de övriga i förbundsstyrelsen har beslutat om en nedbantad förbundsstämma på grund av risken för coronasmitta.

Jägarnas Riksförbund har ”nödstämma”

Jägarnas Riksförbund, JRF, ska ha en nedbantad ”nödstämma” på endast en dag den 13 juni. Distrikten får i sin tur längre tid på sig att sända in motioner och meddela vilka ombud deltar vid förbundsstämman. Senast den 24 maj ska detta e-postas till förbundskansliet.

I går kväll hade förbundsstyrelsen ett extrainsatt telefonmöte hur coronakrisen kan tacklas samtidigt som medlemsdemokratin upprätthålls. Enligt stadgarna ska alla årsmöten i avdelningar och distrikt vara klara senast i mars. Förbundsstyrelsen gör avsteg från det på grund av risken för coronosmitta.
– Det handlar om att ge stöd till distrikten som inte kunnat genomföra sina årsstämmor enligt planerna. Det är ett tiotal distrikt som skjutit på sina stämmor, säger Solveig Larsson, förbundsordförande för JRF.
Om avdelningar och distrikt väljer att ha årsmöten via telefonkonferenser är en öppen fråga.

Senast den 24 maj
– Hur årsmötet genomförs är upp till varje att distrikt att avgöra i förhållande till stadgarna. Men senast söndagen den 24 maj måste förbundskansliet ha in motioner och vilka ombud som kommer till stämman. Då hinner vi, säger Solveig Larsson.
Förbundsstämman flyttas från Ekerum på Öland till någon annan plats i Mälardalen i närheten av Stockholm.
– Det görs för att så många av ombuden som möjligt ska slippa flyga, eller åka kollektivt på annat sätt, och istället ta bilen, säger Solveig Larsson.

Förbundsstämman hålls på en dag
Det är totalt 51 ombud som ska delta från distrikten.
Det blir ingen förbundsstämma på söndagen, vilket innebär att allt ska vara klart lördagen den 13 juni, när det från början var planerat att två dagars-stämman skulle starta.

Endast de nödvändiga besluten
– Vi kommer endast att ta de nödvändiga besluten, det vill säga verksamhetsberättelsen, val och motioner, förklarar Solveig Larsson.
Den nedbantade stämman har inga gäster, medföljande till ombuden, föredragshållare eller hedersmedlemmar som deltar. Antalet JRF-anställda som deltar vid stämman minimeras.

Kan omprövas om sjukdomsläget ändras
”För förbundsstyrelsen är det viktigt att medlemsdemokratin upprätthålls men det får inte på något vis åsidosätta säkerheten. Se därför över hur era distriktsstämmor ska hållas och rådgör med kansliet om ni inte vill hålla stämman genom ett fysiskt möte. Förbundsstyrelsens beslut kan komma att omprövas om sjukdomssituationen och myndigheternas råd förändras” skrivs det i protokollet från telefonmötet.