Vargen som finns i vinterbetesområdet i Nederhögen hos Tåssåsens sameby kommer troligen att skjutas från helikopter och länsstyrelsen har ansökt om att få använda hagelvapen vid avlivningen.
Foto: Shutterstock Vargen som finns i vinterbetesområdet i Nederhögen hos Tåssåsens sameby kommer troligen att skjutas från helikopter och länsstyrelsen har ansökt om att få använda hagelvapen vid avlivningen.

Jakt på varg i Tåssåsens sameby

Kan avlivas med hagelskott från helikopter

I går fattade länsstyrelsen i Jämtland beslut om skyddsjakt på en varg i Tåssåsens sameby för att freda renskötseln. Planen är att kunna avliva vargen, som kommer från Västmanland, med hagelvapen från en helikopter.

Samma dag hade samebyn ansökt om att få vargen avlivad. Det var GPS-försedda älgar i vinterbetesområdet i Nederhögen-området som visade att något var fel. På kort tid hade renarna flyttat på sig cirka en halv mil.
När renskötare kom till platsen hittades en renlega med blod i. Några hundra meter bort var det vargspår. Krafsningar och urinering visade att vargen börjat revirmarkera.

Varghanne från Västmanland
Sedan tidigare finns en varg i området. Det är en hanne som före årsskiftet identifierats som en individ av skandinaviskt ursprung. Hannen kommer från Färna 2-reviret i Västmanland.
Eftersom det inte är en invandrad varg, som kan ses genetiskt värdefull, beslutades det om skyddsjakt.
Det är allvarligt att dräktiga vajor kan kasta sina kalvar om de utsätts för stress av en jagande varg, anser länsstyrelsen.
Det har ansökts om dispens från Naturvårdsverket för att få använda hagelgevär mot varghannen, så den kan avlivas från en helikopter.