Jakt på fårdräpande lo i Halland

Naturvårdsverket beviljar skyddsjakt på ett lodjur i Halland. Lodjuret har angripit fem fårbesättningar vid ett flertal tillfällen och det finns hittills åtta dödade får.

Naturvårdsverket gör bedömningen att skadorna hittills är omfattande och att risken är stor för fortsatta allvarliga skador. Naturvårdsverket bedömer också att fårägarna har vidtagit förebyggande åtgärder i syfte att förhindra fortsatta skador.

Trots detta har angreppen fortsatt i området. Det är svårt att med rovdjursavvisande stängsel helt förhindra angrepp från lo eftersom de ändå kan ta sig in till fårbesättningar genom att på olika sätt ta sig över eller genom stängslet, konstaterar Naturvårdsverket.

”Specialiserat sig på får”
– Eftersom lodjuret är försett med sändare vet vi att det är samma individ som begått angreppen. Det är ett lodjur som verkar ha specialiserat sig på får och vi gör bedömningen att det finns fortsatt risk för allvarlig skada, kommenterar Lars Plahn, handläggare för jaktbeslut på Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande.

Naturvårdsverkets bedömning är att skyddsjakten inte äventyrar upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus för lostammen.

Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...