Ett nytt beslut om skyddsjakt på vargen i Kolsva tillåter jakt i ett område kring Kolsva och ett område vid Solmyra.
Foto: Länsstyrelsen i Västmanland Ett nytt beslut om skyddsjakt på vargen i Kolsva tillåter jakt i ett område kring Kolsva och ett område vid Solmyra.

Jakt på Kolsvavarg förlängd

I fredags tog länsstyrelsen i Västmanlands län beslut om att förlänga skyddsjakten på en varg i Kolsva, skriver Bärgslagsbladet.

En varg har strykit runt i Kolsva under sommaren och inte visat några tecken på att undvika människor. Det har också försvunnit katter, den har tagit en hund och till och med morrat åt ett barn. Jakt & Jägare skrev om det här.
Länsstyrelsen beslutade om skyddsjakt i mitten av juni, och den fick pågå till och med den 15 augusti.
Dock fälldes aldrig någon varg, utan skyddsjakten blev resultatlös.
Därefter har nya observationer gjorts. Två vargar har även observerats i Solmyra där det också försvunnit katter, skriver Bärgslagsbladet.
Ordföranden i Solmyra sammfällighetsförening ansökte då om skyddsjakt på de två vargarna.
I fredags, den 25 augusti, tog länsstyrelsen ett nytt beslut om skyddsjakt. Beslutet gäller en varg och området är begränsat till ett område kring Kolsva och ett kring Solmyra. 
Skyddsjakten får bedrivas till och med den 8 oktober.