Totalt nio lodjur får fällas under licensjakten i mars i Värmland, där den senaste lojakten var inställd för att lostammen var för liten i länet, enligt länsstyrelsen. Jaktkvoten för länet motsvarar vad Jägarnas Riksförbund har krävt och länsbasen Kjell Emilsson är ganska nöjd.
Foto: Länsstyrelsen/Shutterstock Totalt nio lodjur får fällas under licensjakten i mars i Värmland, där den senaste lojakten var inställd för att lostammen var för liten i länet, enligt länsstyrelsen. Jaktkvoten för länet motsvarar vad Jägarnas Riksförbund har krävt och länsbasen Kjell Emilsson är ganska nöjd.

Jakt på nio lodjur i Värmland

I Värmland var den senaste licensjakten på lodjur inställd. Året före fick endast två lodjur fällas. Men i mars blir det en jaktkvot på nio lodjur i Värmland. Den länskvoten motsvarar vad Jägarnas Riksförbund (JRF) har krävt gemensamt för de åtta länen i Mellansverige. Länets JRF-bas, Kjell Emilsson, är relativt nöjd.

Värmland har delats in i två områden för lojakten. I jaktområde två, norr om Karlstad, får sju lodjur fällas. I jaktområde ett, som omfattar resten av länet kan de resterande två lodjuren på länskvoten skjutas.
Eftersom den senaste inventeringen av lostammen i Värmland visade på 12,5 loföryngringar under vintern 2016-2017 tillåts licensjakten på de nio lodjuren. Länets förvaltningsmål är 10-20 föryngringar.
”Ett uttag på totalt nio lodjur i länet, två bedöms inte hota länets nuvarande miniminivå som är nio föryngringar av lodjur. Tilldelningen innebär därmed även en stor säkerhetsmarginal gentemot referensvärdet för gynnsam bevarandestatus”, skriver länsstyrelsen i Värmland om beslutet.

Hänsyn till både rådjur och tamdjur
Länsstyrelsen har tagit hänsyn till både lodjurens predation på rådjur och det att finns en ökad risk för loangrepp på tamdjur.
Högst två hundar får släppas samtidigt när det jagas lodjur.
Motorfordon får användas före lojakt för att spåra lodjur vid vägar.

Motsvarar kravet från JRF
Länet ingår i det mellersta rovdjursförvaltningsområdet som omfattar länen Stockholm, Uppsala, Västra Götaland, Värmland, Örebro, Västmanland, Dalarna och Gävleborg. För det området har Jägarnas Riksförbund (JRF) begärt licensjakt på minst 76 lodjur. Inventeringarna är så dåliga att antalet lodjur är grovt underskattat, påpekar JRF.
– Jakt på nio lodjur motsvarar att de 76 lodjuren fördelats på dessa åtta län, men vi skulle förstås gärna sett att det blir jakt på fler lodjur än nio i Värmland, säger Kjell Emilsson, ordförande för JRF-distriktet i Värmland.