Jakt på Scania-älgar överklagas

Länsstyrelsens beslut att tillåta skyddsjakt på två älgar, som är instängda på Scanias övningsbana i Södertälje, har överklagats till Naturvårdsverket av några jägare.

Jakt& Jägare rapporterade om skyddsjaktsbeslutet här: 

Det är älg- och kronskötselområdet Södertälje Sydväst som hävdar att det är bättre att försöka släppa ut älgduon, rapporterar Länstidningen i Södertälje. Jägarna är förvånade över att de inte fått ha synpunkter eftersom Scania-området finns inom skötselområdets gränser.
Jägarna skulle gärna se lite ”påfyllning” av vilt i jaktområdet. Under jaktåret har det nämligen införts stopp för älgjakt för att låta den svaga älgstammen växa till sig.