Tre vargar får avlivas eftersom de riskerar att orsaka allvarlig skada för Tåssåsens sameby.
Foto: Shutterstock Tre vargar får avlivas eftersom de riskerar att orsaka allvarlig skada för Tåssåsens sameby.

Jakt på tre vargar hos sameby

Tre vargar får skyddsjagas på två platser inom Tåssåsens sameby, eftersom de riskerar att orsaka allvarlig skada för samebyn. Det beslutade länsstyrelsen i Jämtlands län i tisdags.

Flera beslut om skyddsjakt på vargar har fattats av länsstyrelsen i Jämtlands län under de senaste månaderna, utan att några vargar har kunnat avlivas.
Men i slutet av förra veckan sköts två vargar nära gränsen till Dalarna sedan länsstyrelsen i Dalarna hade tillåtit skyddsjakt efter att ha fått in en ansökan av Idre sameby.
Och sedan i går får ytterligare tre vargar avlivas i Jämtlands län, eftersom de riskerar att orsaka allvarlig skada för Tåssåsens sameby.
– Jag är ute och håller på nu, säger Nils Anders Jonsson, rovdjursansvarig i Tåssåsens sameby.

Svåra spårförhållanden
Han berättar att han har varit ute i två dagar i ett område söder om sjön Näkten, dit det nyligen kom en grupp renar för att gå på vinterbete. Men spårförhållandena är svåra. Först var det töväder och sedan frös det på.
De andra båda vargarna är ett revirmarkerande par som uppehåller sig i ett område sydost om orten Rätan, dit Tåssåsens sameby planerar att ta renar. Även där har man försökt spåra.
– Men det har varit lika mödosamt där och mycket älgspår. Hur det har gått i dag har jag dock inte hört än, säger Nils Anders Jonsson.
Skyddsjakten får som längst pågå till den 4 december.

Ytterligare ett skyddsjaktsbeslut
Dessutom finns ett tidigare beslut, som gäller till den 27 november, om skyddsjakt på en varg inom ett större område, mellan Oviksfjällen och E45:an, där Tossåsens sameby också har renar.
Men det är inte säkerställt om det i det fallet handlar om en fjärde varg eller om det är samma tre vargar som har vandrat mellan olika områden.