Jakt på två lodjur i Värmland

I Värmland har länsstyrelsen beslutat att två lodjur får fällas under licensjakt, skriver myndigheten på sin webbplats.

Sedan 2013 har det inte bedrivits licensjakt på lodjur i Värmland, men i år bedömer länsstyrelsen att lodjursstammen är tillräckligt stor för att licensjakt ska kunna tillåtas. Förvaltningsmålet är 10-20 föryngringar och det senaste inventeringsresultatet pekar på att det finns elva familjegrupper i länet.
Länsstyrelsen har beslutat att två lodjur ska få fällas under licensjakten. Jakten tillåts mellan den 1 och 31 mars.