Två av de fem Krokvattnet-vargar som fanns i en dalgång där cirka 1 000 renar går på vinterbete avlivades samma dag som skyddsjakten beviljades. Tåssåsens sameby vill dock ha bort samtliga vargar i reviret. (Arkivbild)
Foto: Shutterstock.com Två av de fem Krokvattnet-vargar som fanns i en dalgång där cirka 1 000 renar går på vinterbete avlivades samma dag som skyddsjakten beviljades. Tåssåsens sameby vill dock ha bort samtliga vargar i reviret. (Arkivbild)

Jakt på två vargar hos sameby

Fälldes redan efter ett par timmar

(UPPDATERAD) Tåssåsens sameby har fått tillstånd att i förebyggande syfte avliva två av fem vargar i Ljusdals kommun. Vargarna i Krokvattnet-reviret finns i en dalgång där samebyn måste ha vinterbete för renar som blivit sjuka när det gått inhägnade på en annan plats. Senare idag var vargarna fällda.

Jakt & Jägare rapporterade om samebyns ansökan om skyddsjakt här:
Tåssåsens sameby har flyttat cirka 1 000 renar till vinterbete i ett område som berörs av vargreviret Krokvattnet på gränsen mellan Jämtland och Gävleborgs län i Ljusdals kommun.
Renarna stod tidigare i hage där det var problem med att få tillräckligt med vätska och kostsamt att utfodra dem.

Cirka 20 renar har dött i hagen
Närmare 20 renar har dött till följd av problem med vätskeförsörjningen i hagen. Veterinär har varit på plats och behandlat de sjukaste renarna. Till följd av hägnvistelsen har renarna slutat att producera eget B-vitamin.
Samebyn har därför gjort bedömningen att renbetesområdet på gränsen till Gävleborgs län måste användas. Renarna började transporteras till vinterbetesområdet den 26 december.

Minst fem revirvargar nära renarna
I beslutet om skyddsjakt konstaterar länsstyrelsen i Gävleborg att vargreviret Krokvattnet har dokumenterats under vintern 2019/2020. I reviret finns ingen varg som kan anses genetiskt viktig. Bedömningen är att det finns det minst fem vargar i reviret.
Den 26 december har länsstyrelsen i Jämtland spårat fem vargar ett fåtal kilometer från den plats där renarna ska släppas efter transport. Vargarna markerar revir och befinner sig i den dalgång där renarna ska gå på vinterbete.

Kan ”spränga” renhjorden
Länsstyrelsen Gävleborg skriver i beslutet att vargarnas närvaro kan stressa och oroa renarna. I värsta fall kan den för tillfället samlade renhjorden skingras.
”När en varg börjar jaga i en renhjord är det att likna vid en explosion. Renhjorden kan på kort tid spridas över stora områden och utöver direkt dödade renar innebär det stora indirekta skador för vintergruppen. Renarna blir svåra att hantera när vargen finns bland dem och det finns en risk att de bland annat flyr ut på närbelägna Europaväg 45”, skriver länsstyrelsen.

Rimligt avliva två vargar inledningsvis
”Länsstyrelsen Gävleborg bedömer med bakgrund av den uppkomna situationen att det är rimligt att inledningsvis bevilja skyddsjakt efter två vargar i syfte att minska risken för allvarlig skada”, meddelar myndigheten.
Om det behövs kan länsstyrelsen utvidga området där skyddsjakt tillåts.
Det är länsstyrelsen Jämtland som i samråd med samebyn utser jaktledare. Jaktledaren i sin tur får utse ett begränsat antal personer som får delta i skyddsjakten.

Båda sköts efter några timmar
Skyddsjakten som började idag var slut redan efter några timmar då båda vargarna var fällda. Enligt samebyns ordförande är det oklart hur det blir med de vargar som är kvar i reviret.
– Jag vet inte riktigt om jag ska vara ärlig. Vi får lite olika uppgifter om hur många vargar det finns i reviret, ena gången var det fem, andra gången åtta. Men klart är att det finns flera vargar kvar, och vad som händer nu är svårt att säga. Det är lite som att spela bingolotto inför julafton, säger Nicklas Johansson till Tidningen Härjedalen.