Förvaltningsrätten i Luleå har kommit fram till att det var rätt att ha skyddsjakt på två vargar inom två samebyar i Jämtland.
Foto: Andrev Popov/Mostphotos Förvaltningsrätten i Luleå har kommit fram till att det var rätt att ha skyddsjakt på två vargar inom två samebyar i Jämtland.

Jakt på två vargar var rätt

Förvaltningsrätten i Luleå ger länsstyrelsen i Jämtland rätt om skyddsjakt på två vargar efter en överklagan av bland andra Wolf Association Sweden (WAS).

Den 1 september 2017 fattade länsstyrelsen beslut om skyddsjakt på två vargar inom Tåssåsens och Handölsdalens samebyar. Beslutet överklagades av Jaktkritikerna och Wolf Association Sweden.
Den 15 september 2017 kom förvaltningsrättens dom. Deras överklagan avslås och länsstyrelsens beslut godkänns.
Jaktkritikerna anförde i huvudsak att den svenska vargstammen inte är genetiskt livskraftig och att beslutet om skyddsjakt därför skulle upphävas.

WAS efterylste skadebild
Wolf Association Sweden (WAS) ansåg att det inte gjorts tillräckligt för att lösa problemet på annat vis än med skyddsjakt samt att det inte finns någon dokumenterad skadebild i området.
Båda klagandena anförde vidare att de jaktmetoder som tillåts enligt beslutet är oetiska. Men det var inget som Förvaltningsrätten i Luleå tog intryck av.
”Den avvägning mellan de i ärendet motstående intressena av att förhindra allvarlig skada och att skydda vargstammen som ska göras när det är frågan om ett undantag från det strikta skyddssystemet för varg får anses vara proportionerligt. Överklagandena ska därför avslås”, skriver rätten sammanfattningsvis.
Hela domen kan läsas här: